20.7.2023 11:02:02
Významné výročia v roku 2014: Dokončenie z min. čísla

45. výročie


V roku 1969:
- bola zlikvidovaná úzkorozchodná trať na šrotovom poli,
- bola zastavená výroba uhoľníkov a T-ocele,
- v železničnej doprave bolo vybudované nové koľajište.

40. výročie

V roku 1974:
- 8. mája bol položený základný kameň valcovne rúr s pretlačovacou stolicou a ťahárne rúr,
- k najväčším živelným pohromám minulého storočia patrila povodeň, ktorá v Podbrezovej odrezala nielen Kolkáreň od starého závodu, ale na úseku po Banskú Bystricu napáchala obrovské školy. Dňa 21. októbra sa vylial Hron zo svojho koryta a v starom závode voda zatopila výrobné prevádzkarne (v najnižšie položenej prevádzkarni až do výšky 1,7 m).

35. výročie

V roku 1979:
- 25. apríla bola otvorená valcovňa rúr s pretlačovacou stolicou, ktorej výrobným sortimentom sú oceľové bezšvíkové rúry valcované za tepla,
- dvojprúdové ZPO bolo prestavané na odlievanie blokov štvorcového prierezu 200x200 mm.

30. výročie

V roku 1984:
- 6. mája skončila v podbrezovských železiarňach éra parných lokomotív,
- bol zavedený automatizovaný systém výroby a plánovania v ťaháreň rúr 2,
- 28. augusta bola pre verejnosť otvorená prvá stála expozícia „Baníctvo a hutníctvo“ v priestoroch súčasného hutníckeho múzea,
- 11. novembra sa začalo s demontážou starého - dvojprúdového vertikálneho zariadenia plynulého odlievania ocele.

25. výročie

V roku 1989:
- bola predĺžená hala ZPO a začalo sa s výstavbou novej kyslikárne,
-8.apríla 1989 bola ukončená rekonštrukcia „šalandy“ na bytové jednotky,
-16. mája 1989, v rámci II. etapy výstavby stredného odborného učilišťa, boli odovzdané dielne a telocvičňa,
- 1. júla transformácia národného podniku Švermove železiarne Podbrezová na štátny podnik (n.p. boli od roku 1951),
- začalo sa s generálnou opravou vodného privádzača HC Dubová (práce na podzemnej časti v dĺžke 3 726 metrov boli ukončené v marci 1992),
- v ťahárni rúr došlo k rozšíreniu výrobného sortimentu o presné rúry do priemeru 162 mm a o rúry z nízko legovaných ocelí triedy 15, vyrábaných pre energetické strojárstvo. Zároveň pribudlo nové technologické zariadenie pre výrobu hrubostenných rúr,
- vo valcovni bezšvíkových rúr bolo namontované značkovacie zariadenie firmy Reika,

20. výročie

V roku 1994:
- 2. marca bolo na zariadení plynulého odlievania ocele uskutočnené prvé liatie kvadrátu 160 x 160 mm,
- v marci bola založená obchodná spoločnosť PIPEX Italia S.p.A., so sídlom v Miláne,
- 18. apríla vo valcovni bezšvíkových rúr vyrobili prvú bezšvíkovú štvorcovú rúru valcovanú za tepla,
-1. septembra bola založená spoločnosť s ručením obmedzeným Hotel Stupka.

15. výročie

V roku 1999:
-1. januára vznikla akciová spoločnosť ŽP Šport Podbrezová,
- 19. marca začali v hutníckej druhovýrobe skúšobne vyrábať hydraulické rúry. Do konca júla postupne vyrábali až dvadsať rozmerov tohto sortimentu. Novým deliacim centrom boli v danom roku rozšírené kapacitné možnosti prevádzkarne,
- za deväť mesiacov bola zrealizovaná výstavba novej kaliarne (v hale vedľa ťahárne rúr 1), ktorá bola daná do užívania v apríli,
- najvýznamnejšou akciou roka bola modernizácia výtokového uzla tekutej ocele z medzipanvy zavedením posúvačových uzáverov,
- v cestnej doprave bola v júli daná do užívania prístavba servisu s novým testerom motorov, brzdovou stolicou a čističkou,
- železiarne začali stavať budovu expedície pre valcovňu rúr,
- v novembri bola v ťahárni rúr inštalovaná automatická linka na odstraňovanie otrepov rúr kefovaním (pre dĺžky rúr do desať metrov),
- v ťahárni rúr 2 bola inštalovaná linka na spracovanie výmenníkových rúr, čo bolo vlastne pokračovaním technologického toku linky na odstraňovanie otrepov rúr kefovaním (inštalovaná bola do prvej haly),
-začala sa prvá výskumná sezóna (máj-september) archeologického výskumu v lokalite obce Horná Lehota – Hrádok, v rámci ktorej bolo uskutočnených deväť sond. Štvorročný archeologický výskum finančne podporovali Železiarní Podbrezová.

10. výročie

V roku 2004:
- vo februári odliali na ZPO desiaty formát – kruh priemeru 260 mm,
- v marci získali železiarne certifikát systému riadenia kvality podľa OHSAS 18 001,
- 26. mája do skupiny ŽP Group pribudla Škoda TS Plzeň.


Na archívnej fotografii potopa pred štyridsiatimi rokmi, ktorá spôsobila v areáli starého závodu škody predstavujúce zhruba 48 mil. korún
Autor (zdroj): Viera Kúkolová