20.7.2023 11:00:55
Zo sveta ocele

455 miliárd jenov na LOH 2020

Hoci momentálne prebiehajú ZOH v Soči, my už myslíme na letné, ktoré sa budú konať v roku 2020 v Tokiu. Na stavebné práce budú potrebovať dva až tri milióny ton ocele. S týmto odhadom prišla Japonská federácia výrobcov železa a ocele JISF (Japan Iron & Steeel Federation). Štúdia vychádza z plánu mestského zastupiteľstva, ktorý okrem výstavby nových športovísk ráta aj s vybudovaním podrobnej infraštruktúry, ako sú cesty a železnice a počíta aj s rekonštrukciou historických atrakcií. Krajinu vychádzajúceho slnka vyjdú stavebné práce na vyše 455 miliárd jenov, pričom najvyššiu sumu, 130 miliárd jenov, pohltí renovácia tokijského olympijského štadióna. Vybudovaný bol v roku 1964 a pôvodná kapacita predstavovala 54 tisíc miest. Po renovácii by mala byť zvýšená na 80 tisíc miest. S rekonštrukciou začínajú už v tomto roku. So zvýšeného dopytu po oceli majú radosť najmä japonské hutnícke spoločnosti, ktoré budú výhradným dodávateľom tohto materiálu.

Šesťtýždňová odstávka

Vo Vítkoviciach trvala odstávka výroby šesť týždňov a spôsobil ju útlm na európskom trhu a nedostatok objednávok. Divízia oceliarne spustila svoju prevádzku 13. januára. Vo Vítkoviciach, ktoré patria ruskej spoločnosti Evraz, bola počas uplynulého roka výroba prerušená trikrát. Manažment sa tak snažil, vzhľadom na klesajúce objednávky, produkciu optimálne vybalansovať. Vítkovické železiarne prežívajú neľahké obdobie a súčasný majiteľ sa chce údajne svojho českého závodu zbaviť.

Projekt za 225 miliónov dolárov

V roku 2015 by mala ukrajinská spoločnosť Metinvest odštartovať projekt za 225 miliónov amerických dolárov. Podpísala zmluvu s talianskou firmou Termokimi Copr. na implementáciu ekologických systémov v závode Iľjič v meste Mariupoľ. Talianska firma v rámci tohto projektu inštaluje v aglomerácii systémy na zachytávanie prachu a oxidu siričitého. Environmentálna záťaž by tak mala klesnúť až o 85 percent v prvom a o 30 percent v druhom prípade. Prachové znečistenie z chladiacej zóny klesne až o 90 percent. Systémy by mali byť nainštalované do roku 2020. Prevádzka aglomerácie je v závode Iľjič na Ukrajine jedinou, ktorej produkcia ide na predaj.

Úsporné opatrenia

Dillinger Hütte plánuje v prvom štvrťroku ušetriť 120 miliónov eur skrátením pracovného času. Situácia vo valcovni je zlá a je nevyhnutné šetriť na prevádzkových nákladoch surovín a energií, ktoré tvoria 80 percent celkových nákladov. V tejto súvislosti bude optimalizovaná aj logistika, skladovanie a použitie surovín, ako koksovateľné uhlie a železná ruda. Dočasné uloženie komodít v prístavoch je v súčasnosti drahé. Následne sú možné aj úspory v spotrebe energie. Aj personálne úpravy sú nevyhnutné. Koľko zamestnancov zo spoločnosti bude musieť odísť zatiaľ nie je známe.

Kapacít je nadbytok

Čínska spotreba ocele by mala v roku dosiahnuť 715 miliónov ton, medziročný nárast v porovnaní s predchádzajúcim rokom sa počíta o 3,2 percenta. P. Li Xinchuang, šéf China Metallurgical Industry Planning and Research Institute povedal, že v dôsledku súčasných výrobných kapacít Číny bude zadĺžený oceliarsky priemysel naďalej zápasiť s nadbytkom kapacít. Čína je najväčší svetový spotrebiteľ a výrobca ocele. V posledných rokoch bol čínsky sektor železa a ocele postihnutý slabým dopytom a klesajúcimi cenami a veľmi utrpel nadbytkom kapacít. Pán Li povedal, že zhoršujúci sa rast sektora po prúde, vrátane strojárstva, elektrických prístrojov a kontajnerov, je hlavný dôvod stojaci za spomaleným rastom spotreby ocele v Číne. Dopyt po oceli v tomto roku sa v Číne zvýši okrajovo, pretože nie je predpoklad, že čínska ekonomika by mala v tomto roku dosiahnuť podstatný obrat, povedal.

Znečisťovanie ovzdušia rastie

Čínske oceliarne čelia núteným redukciám pre kontrolu smogu. Prístup čínskych správ v boji s nebezpečnými úrovňami znečisťovania ovzdušia pravdepodobne vyústi do ďalšieho prerušovania, prípadne redukcii výroby producentov ocele. Miestne správy zahrnuli do „Plánu pre mimoriadne prípady ťažkého znečisťovania ovzdušia“ rôzne záchranné opatrenia vrátane nariadenia uzávierok tovární a zákazu vstupov automobilov do miest v dňoch, keď je úroveň znečisťovania obzvlášť vysoká. Ako súčasť týchto plánov oceliarne v mestách, ako je Tangshan, Tianin a Handan na severe Číny a Changzhou a Rizhao na východe Číny, by museli zastaviť prinajmenšom časť svojej produkcie kvôli nižším emisiám dioxidu síry, prachu a oxidu dusíka. „Je pravdepodobné, že výrobcovia ocele budú postupovať podľa záchranných opatrení, povedal v Šanghaji sídliaci analytik. Celkovo 104 miest v dvadsiatich provinciách v jednom týždni zaznamenalo, že ich Airr Quality Index (index kvality ovzdušia) presiahol 300 a indikoval ťažké znečistenie .


Autor (zdroj): Svět ocele