20.7.2023 11:01:59
Blahoželáme jubilantom - aprílovým

Pracovné jubileá

35-ročné
Oľga KŇAZÍKOVÁ

30-ročné
Ing. Miroslav FILIPKO
Jozef MARÁK
Elena RABATINOVÁ
Eva RAČÁKOVÁ

25-ročné
Beáta BATISOVÁ
Milan BLAŽEČKA
Beáta MACULOVÁ
Ladislav NOVÁK
Miroslav SLUŠNIAK
Jozef TREMSKÝ
Bibiana TURISOVÁblahozelame
Životné jubileá

Miroslav BERAXA
Ján BROZMAN
Anna DAXNEROVÁ
Ing.Dagmar ĎURIAKOVÁ
Milan KRAMLA
Štefan AUXT
Elena ČIŽMÁROVÁ
Mariana ČUNDERLÍKOVÁ
Eva HONKOVÁ
Vladimír KALINEC
Jozef KATUNINEC
Marian ORAVKIN
Ladislav PETROVIČ
Vasil POLDAUF
Milan RIDZOŇ
Eva STUDENÁ
Juraj BIRKA
Miroslav LOVÁS
Ján SLABEJ
Jozef TREMSKÝAutor (zdroj): Personálny odbor