20.7.2023 11:01:59
Kniha je náš najmúdrejší priateľ

Uplynulý mesiac bol síce poznamenaný inými dôležitými udalosťami, ale stále platí, že marec je mesiacom knihy. Pri tejto príležitosti sme sa zhovárali s vedúcou oddelenia vedecko-technických a ekonomických informácií Železiarní Podbrezová Ing. Zuzanou Kováčovou.

Priblížite nám činnosť technickej knižnice?
- V našom oddelení, ktoré je organizačne začlenené do odboru technického a investičného rozvoja, je knižný fond zložený z technickej literatúry, určenej pre výpožičky zamestnancom akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová. Okrem odbornej literatúry si záujemcovia môžu požičať odborné časopisy a technické normy. Všetky odborné publikácie sú z oblastí, ktoré sú využívané v našej firme, preto vo fonde nemáme beletriu.

Každý záujemca o výpožičku si svoju požiadavku môže zadať nášmu oddeleniu aj telefonicky, prípadne mailom. Literatúru si však musí prísť prevziať osobne.

O aké tituly sa v poslednej dobe rozrástol knižný fond?
-V minulom roku to bola prevažne literatúra z oblasti ekonomickej a právnej, neboli to klasické tituly s dlhou dobou platnosti dát, ale aktuálne vydania zákonov, odvodov poistného, daňových náležitostí, atď. Deväťdesiat percent, z ročného prírastkového zoznamu odbornej literatúry je zasielaných priamo odborným útvarom, v ktorých zostávajú trvalo ako pracovný materiál.

O čo prejavili zamestnanci najväčší záujem?
-Hlavne o odborné a prekladové slovníky. Normy tvoria samostatnú položku, ktorej objednávanie, distribúcia a evidencia sa riadia podmienkami smerníc pre riadenie technicko-technologickej dokumentácie a štatútu.

Súčasný trend – elektronické služby – zasiahol aj do tejto oblasti. Využívate ho aj v technickej knižnici?
-Nielen pre mňa platí, že kniha je súhrnom potlačených alebo prázdnych listov papiera, slovesné dielo vydané tlačou, produktom majúcim minimálne 48 strán a viacdielne dosky namiesto balu, tlačený alebo akýmkoľvek iným spôsobom rozmnožený grafický dokument, knihársky spracovaný do tvaru zväzku a tvoriaci myšlienkový a výtvarný celok. V našej činnosti je preto ešte stále najhľadanejším produktom – klasická kniha.
Moderný trend elektronických kníh do vrecka je spoplatnený a v širokej verejnosti slúži skôr v oblasti beletrie. Technická knižnica túto formu nevyužíva, ak to nechápeme ako dodávanie odborných príručiek a aktualizácií k nim. Takáto forma je však spoplatnená a kupujeme ju len na základe schválených požiadaviek z odborných útvarov. Výpožičky odbornej literatúry v takýchto prípadoch realizujeme formou medziknižničnej výpožičnej služby a kontaktujeme Štátnu vedeckú knižnicu v Košiciach.Interiér technickej knižnice objektívom V. Kúkolovej

Autor (zdroj): Viera Kúkolová