20.7.2023 11:01:59
Prvý štvrťrok v ŽP TRADE BOHEMIA
Z dnešného pohľadu niet dôvody na negatívne predpovedeUplynuli tri mesiace nového roka a nás zaujímalo, ako sa darí dcérskej spoločnosti ŽP GROUP – ŽP Trade Bohemia, a.s. Oslovili sme jej generálneho riaditeľa Martina Čermáka:

Rok 2014 ste odštartovali už „zabývaní“ v nových priestoroch. Bol úspešný?

- Štart do nového roku v nadväznosti na dnes už zákazkovo uzavretý prvý štvrťrok
2014 možno charakterizovať ako obchodne úspešný. V predaji kontinuálne odlievaných blokov pre nášho zákazníka Moravia Steel a.s. sú plnené dohody v súlade s uzatvorenou rámcovou zmluvou, zodpovedajúce dodávke 10 385 ton v priebehu prvého štvrťroku. Objednávky v štandardných akostiach sortimentu valcovaných rúr boli doplnené dodávkami pre energetiku a boli expedované s výsledným objemom 3 154 ton.
Presné za studena ťahané rúry sú na stabilnej úrovni, celkový predaj za uvedené obdobie predstavoval 1618 ton. Dodávky do Českej republiky z produkcie hutníckej druhovýroby pre našich odberateľov sa zásadne nelíšili od minulosti a objem predaja zodpovedal 240 tonám.

Sú to výsledky, ktoré zodpovedajú plánovaným úlohám, prípadne ich mierne prevyšujú. V sortimente rúrových navarovacích oblúkov sa na trhu dlhodobo stretávame s ponukou konkurenčnej produkcie, cenovo pod naše výrobky. Ako podporu predaja tejto komodity využívame priame ponuky z nášho konsignačného skladu na severnej Morave. Predaj rúrových oblúkov bol realizovaný v objeme 37 ton. Našich odberateľov zváraných rúr veľkých priemerov sme oboznámili s rozhodnutím Predstavenstva ŽP a.s. o ukončení výroby tohto sortimentu k 31. marcu 2014. Vzhľadom k uvedenej skutočnosti dochádza k sortimentnému obmedzeniu v ponuke a postupnému útlmu dodávok. Odrazom tejto skutočnosti bolo vyexpedovanie zákaziek v objeme 32 ton.

Ako hodnotíte súčasnú situáciu na trhu?
- Ekonomicko – hospodárske prognózy a z nich vyplývajúce ukazovatele sú pozitívne. Avizovaný je mierny rast HDP s odvolaním sa na zlepšujúcu hospodársku situáciu na dôležitých európskych trhoch. Súčasná situácia na českom trhu je stabilizovaná. Pre druhý štvrťrok máme potvrdené objednávky v komodite valcovaných rúr z kotlových akostí pre energetiku a veľkoobchodní predajcovia, kde je základná akosť materiálu dominantná, nesignalizujú pokles v objeme objednávok. Zrovnateľná situácia je aj v sortimente presných rúr. Okrem štandardných periodických dodávok pre tradičných zákazníkov máme rozpracované ponukové konanie na výmenníkové rúry a do oblasti strojárskej výroby. V kontakte sme s našimi zákazníkmi, plníme ich požiadavky a získavame informácie nutné pre náš úspech v konfrontácii s ponukou konkurencie.


A predpoklad do nasledujúcich mesiacov?

-Z dnešného vývoja situácie na trhu môžem konštatovať, že nie sú predpoklady pre negatívne predpovede. V najbližších mesiacoch nepredpokladáme pokles predaja. Predpovedať situáciu na trhu na letné, dovolenkové mesiace je však v tomto okamihu predčasné.


V sortimente zváraných rúr veľkých priemerov dochádza k postupnému útlmu dodávok


Autor (zdroj): Mgr. Oľga. Kleinová