20.7.2023 11:01:59
S Jozefom Krellom, riaditeľom ŽP GASTRO servis aj na aktuálnu tému

Vitamíny pre všetkých

Prvého apríla pred desiatimi rokmi došlo vo vašej spoločnosti k historickému prelomu – stravné lístky nahradili elektronické karty. Z dnešného pohľadu, naplnil tento prechod vaše očakávania?

-Na úvod by som rád opätovne zdôraznil, že našim poslaním je ľudí nasýtiť a vytvoriť také podmienky, aby v kantínach nevznikali zbytočné prestoje a zamestnanci sa mohli v kľude najesť v čase vyhradenom na tento účel. To si vyžadovalo prijať opatrenia, ktoré by takéto prostredie vytvorili. Inšpiráciu a skúsenosti s prevádzkou elektronického objednávkového systému som získal v istej stravovacej spoločnosti v Bratislave


Pred zavádzaním objednávkového systému objednávanie jedla bolo veľmi ojedinelé, v súčasnosti tvoria objednávky na nasledujúce dni takmer 50 percent vydaných jedál.

Aj poskytovanie kreditu na jedlá, bufetový predaj a nákup nápojov v automatoch sú veľmi kladnou službou pre zamestnancov, ktorú poskytuje zamestnávateľ (aj bez nátlaku odborovej organizácie). Stravovacie služby majú v ŽP a.s. dlhodobú tradíciu, aj prístup súčasného vedenia spoločnosti k stravovacím službám pre zamestnancov je veľmi kladný, čo nie je bežným javom v podnikateľskom prostredí.

Po rokoch môžem len konštatovať, že systém sa osvedčil a rozhodnutie bolo správne. V tejto súvislosti by som však rád poznamenal, že vzhľadom na skutočnosť, že systém objednávky a evidencie stravy je prepojený s dochádzkovým systémom, ktorý vygeneruje nárok zamestnancov na dotované jedlá, adresovať reklamácie v tomto smere na ŽP GASTRO nemá opodstatnenie.

Odborári požadovali, aby v tzv. „teplých prevádzkarňach“ boli zamestnancom dodávané doplnky k pitnému režimu vo forme nápojov obsahujúcich potrebné vitamíny a minerály. Vedenie spoločnosti rozhodlo o forme, ktorá sa bude týkať všetkých zamestnancov a súvisí s vašimi službami.

-V rámci výdaja stravy „PRÍDAVOK“ budeme celoročne každý prvý a posledný pondelok v mesiaci podávať stravníkom vitamínový nápoj v prášku. Toto rozhodnutie platí už od apríla a každý zamestnanec si bude mať možnosť aj takýmto spôsobom doplniť chýbajúce vitamíny a minerály. V pondelok 7. apríla bol vydaný nápoj prvý raz.


Autor (zdroj): Mgr. Oľga. Kleinová