20.7.2023 11:01:59
Učia sa dobrovoľníctvu

Realizácia aktivít študentov – dobrovoľníkov, spočíva v práci s organizáciami v meste/obci alebo vytvorením vlastného projektu na základe potrieb komunity. Študentom súkromných škôl Železiarní Podbrezová, sa už podarilo zrealizovať prvé projekty, či zapojiť sa do rôznych zbierok, napr. textilu, kampaní - Modrý gombík, Lienka pomoci, Deň narcisov, Biela pastelka, zorganizovať Študentskú a Valentínsku kvapku krvi, ale aj spolupracovať s Domovom dôchodcov v Dubovej.

V minulom školskom roku sa stali Školou spolupracujúcou s UNICEF. V tomto roku sa rozhodli pre vyšší „level“, pokračujú v spolupráci s UNICEF s cieľom stať sa Školou priateľskou k deťom. Ochotní učitelia, ktorým je práca poslaním, ale aj žiaci, ktorí nechodia do školy len za vedomosťami, sa venujú rôznym mimoškolským aktivitám, od záujmových krúžkov cez súťaže až po vlastné projekty. Nechýbajú im nápady na ďalšie zaujímavé projekty súvisiace s návštevou detí v detskom oddelení Nemocnice s poliklinikou v Brezne, pomocou v detských domovoch, či pomoci breznianskemu psiemu útulku. Začali ich realizovať návštevou Detského domova vo Valaskej, kde po oboznámení sa so životom v ňom, prišli dobrovoľníčky s návrhom uskutočniť zbierku hračiek. V priestoroch školy rozvešali plagáty a podarilo sa im zozbierať 3 vrecia hračiek, ktoré odovzdali spolu s výnosom z finančnej zbierky. Svoj tohtoročný čas chcú venovať práve práci s deťmi i seniormi.
Zdokumentovať svoju dobrovoľnícku činnosť im pomôže aj fotoaparát, ktorým bolo 24. marca ocenené ich snaženie.


Autor (zdroj): Mgr. Martina Stieranková