1.6.2023 20:56:01
Celoslovenská súťaž - Galéria talentov

Róbert Lipták


Na celoslovenskej súťaži Galéria talentov v Banskej Bystrici Róbert Lipták, žiak ZŠ s MŠ Mazorníkovo Brezno, získal v druhej kategóri, v hre na akordeón, pekné tretie miesto.
Autor (zdroj): v texte