1.6.2023 20:21:32
Hrad Ľupča - K obnove horného nádvoria (3. časť)

„Arkádová chodba“

Hrad Ľupča
Všetky vstupy miestností dvoch nadzemných podlaží horného hradu Ľupča sú orientované smerom k hornému nádvoriu. Vstupy ústia do priestoru arkádovej chodby, ktorá zaberá úroveň týchto podlaží. Je zjavné, že chodba bola budovaná vo viacerých etapách, čo sa prejavuje aj na jej architektonických detailoch.

Obdobie baroka sa na hrade začalo uplatňovať od prvej polovice 17. storočia. S týmto obdobím je spojená ôsma stavebná etapa hradu Ľupča, v rámci ktorej bolo do areálu vnesených viacero nových prvkov.

V prízemí horného nádvoria bola vybudovaná arkádová časť, konkrétne v úseku medzi donjonom a západným kútom nádvoria. Druhá časť chodby zaberala celú plochu južnej strany nádvoria. S nastupujúcim klasicizmom, koncom 18. storočia, sa vybudovalo aj druhé podlažie arkádovej chodby na južnej strane hradného múru. Nad stredným poľom novej arkády bol postavený tympanón s priestorom pre hodiny. Uvedenými úpravami získalo horné nádvorie nové dimenzie a výraz. Po druhej svetovej vojne do areálu hradu začali zvážať rehoľné sestry, kde boli internované a odlúčené od bežného obyvateľstva. Práve v tomto období sa celý hradný komplex začína pretvárať pre ich potreby. Z dôvodu zabezpečenia väčšieho tepla na chodbách boli na prízemí arkády vyplnené tehlovou výplňou a všetky zvyšné otvorené časti na oboch podlažiach arkád boli zasklené mnohotabuľkovým spôsobom.
Na základe návrhu ochrany, obnovy a prezentácie tejto časti hradu, budú na úrovni prvého podlažia arkádové chodby uvoľnené od sekundárnych zámuroviek a zasklenia. Zábradlia arkád na druhom podlaží budú ponechané bez zasklenia, ale existujúce betónové krycie dosky budú nahradené kamenným materiálom podľa rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu. Reštaurovaná bude aj plošná výzdoba arkádových chodieb. Bolo zistené, že výzdoba má charakter zrkadlových (opakujúcich) plôch. Zrkadlá sú pravouhlé so štvorkruhovými výsekmi v rohoch. Na arkádovom oblúku zrkadla sledujú tvar zaklenutia. Zrkadlá sú vytvorené prifarbenou omietkou so štruktúrou, deliace pásy a pasparty sú pretreté náterom bielej farby. V prízemnej časti arkád výzdoba nebola zistená.
Zámerom obnovy tejto časti hradu je odstránenie sekundárnych zásahov a reštaurovania fasád tak, aby chodba poskytla hornému nádvoriu výraz z konca 18. storočia.
(zdroje: akad. mal. Miroslav Šurin a kol.: Reštaurátorský výskum horného nádvoria,
Ing. arch. Jozef Sálus: Projekt obnovy horného nádvoria a Ing. arch. Ivan Gojdič: Architektonicko-historický výskum)


Chodba počas výskumu

Chodba počas výskumu


Návrh obnovy

Návrh obnovy
Autor (zdroj): Mgr. Vladimír Homola, kastelán hradu Ľupča