28.1.2023 21:41:31
Inovatívny čin roka 2014

logo Gymnázia

Súkromné gymnázium Železiarne Podbrezová sa aktívne zapojilo do súťaže Inovatívny čin roka 2014, ktorú zastrešuje Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republika a Slovenská inovačná a energetická agentúra.

V kategórii Inovácia služby úspešne prihlásilo do súťaže projekt s názvom E-vzdelávanie v strednej škole. Súťažný projekt vypracoval a v roku 2014 aj realizoval Mgr. Štefan Fedor.

Na slávnostnom vyhodnotení víťazov v jednotlivých kategóriách, ktoré sa konalo v utorok, 19. mája 2015 na 22. Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Nitre, sa Súkromné gymnázium ŽP umiestnilo na prvom mieste a dokázalo konkurovať veľkému množstvu prihlásených firiem a komerčných spoločností.
Súťažná práca predstavuje, sumarizuje a hodnotí inováciu služby vzdelávania, ktorú sme v Súkromnom gymnáziu komplexne prepojili do troch modulov a takto komplexne aj realizovali v roku 2014. Jednotlivé moduly navzájom súvisia a pokrývajú celý oblúk činností, ktoré škola realizuje od úplného začiatku – vstupu žiaka až po ukončenie jeho štúdia. Učiteľovi takýto systém prináša viacero výhod. Nemusí tráviť čas opravovaním testov, cvičení, úloh a písomiek, ale môže tento čas venovať príprave ďalšieho digitálneho vzdelávacieho obsahu. Uvedený systém učiteľovi veľmi uľahčuje prácu pri diagnostike, kontrole a rozvoji kompetencií žiakov. Výhodou je dostupnosť našej služby odkiaľkoľvek, kde je internetové pripojenie, nezávislosť pri vzdelávaní na čase a priestore učiteľa a žiaka, individuálnosť prístupu k žiakovi a rýchla spätná väzba, ktorá je súčasne aj komplexnou vzhľadom na tradičný prístup k žiakovi.
Pridanou hodnotou E-vzdelávania je možnosť vzdelávania vrcholových športovcov, ktorí reprezentujú nielen školu, ale aj región a celé Slovensko v cyklistike, futbale, golfe, biatlone, kolkoch... Títo študenti majú právo získať prístup a možnosť vzdelávať sa aj na dlhodobých stážach v zahraničí, rovnako ako dlhodobo chorí študenti. E-vzdelávanie prinieslo viaceré výhody aj do prezenčného vzdelávania.
Celý projekt mohol byť realizovaný iba vďaka podpore a podmienkam, ktoré vytvára vedenie školy, zriaďovateľ školy – Železiarne Podbrezová akciová spoločnosť a spoločnosť ŽP Informatika s.r.o.

Inovatívny čin

Autor (zdroj): Mgr. Štefan Fedor