28.1.2023 21:49:57
Poďakovanie


Ďakujem personálnj riaditeľke Ing. Márii Niklovej a vedúcemu personálneho odboru JUDr. Radimovi Kochanovi, PhD., za ochotu a pomoc vynaloženú pri zabezpečení akútnych vyšetrení pre môjho otca.
A.Simanová

Autor (zdroj): v texte