28.6.2022 05:50:15
Poďakovanie


Ďakujem personálnj riaditeľke Ing. Márii Niklovej a vedúcemu personálneho odboru JUDr. Radimovi Kochanovi, PhD., za ochotu a pomoc vynaloženú pri zabezpečení akútnych vyšetrení pre môjho otca.
A.Simanová

Autor (zdroj): v texte