5.10.2022 21:01:48
Prvý štvrťrok 2015 - v ŽIAROMATE Kalinovo

Prvý štvrťrok 2015

 Ing. Roman Gál

Ing. Roman Gál
logo Žiaromatu Kalinovo
Ing. Ján Villim

Ing. Ján Villim

Plánované tržby sa za prvé tri mesiace podarilo splniť na 102 percent a dosiahli úroveň 2 432 040 eur. Tržby z predaja žiarobetónov predstavovali 653 745 eur, z predaja šamotu 923 022 eur, syntetickej trosky 372 844 eur, magneziových hmôt a zásypových pieskov 275 431 eur, ostatných hmôt 17 277 eur a magnéziovouhlíkových stavív 189 721 eur. Celkový nárast v porovnaní s plánom má hodnotu 36 480 eur.
Plánované objemy predaja šamotu sa výrazne zvýšili hlavne v predaji liaceho šamotu, kde nárast predstavuje 20 percent. Predaj vysokohlinitého liaceho bol v objeme 329 ton a predaj tvarového v objeme 314 ton, čo je v súlade s plánom. Zákazková naplnenosť je v uvedených segmentoch stabilizovaná aj pre ďalšie mesiace. Výrazný pokles bol v predaji kachľového šamotu, ktorý sa znížil o 149 ton, čo predstavuje 25 percentný pokles. Zvýšenie predaja kachľového šamotu nepredpokladáme ani pre II. kvartál, mierny nárast by mal postupne začať od III. kvartálu.
V segmente hmôt bol najvýraznejšie prekročený predaj syntetickej trosky – predalo sa 1 199 ton, čo činí nárast o 79 ton v porovnaní s plánovaným predajom. Predaj magnéziových hmôt a pieskov sa zvýšil o 10 ton a predalo sa 408 ton. Celkový nárast predaja hmôt predstavuje 39 890 eur. V uvedenom segmente sú aj pre ďalšie mesiace zákazky v podobných objemoch.
Predaj žiarobetónových zmesí bol v objeme 377 ton, čo je na úrovni plánovaného predaja. V žiarobetónových monolitoch sa plánovaný predaj navýšil o 14 ton. Mesačné objemy predaja žiarobetónov vrátane monolitov sú aj pre ďalšie obdobie na úrovni 150 ton.
Magnéziovouhlíkových stavív bolo predaných 221 ton, čo je v porovnaní s plánom menej o 28 ton a plnenie na 89 percent. Pre ďalší kvartál sa počíta s postupným nárastom predaja, kde sme získali prvé objednávky pre oceliareň Kurachovo na Ukrajine.
Od začiatku roka sa mesačné tržby stabilizovali na úrovni mierne cez 800 000 eur a aj v nasledujúcom kvartáli nám zákazková naplnenosť umožní plniť plánované tržby z predaja našich výrobkov.
Hospodárenie spoločnosti Žiaromat a.s. za prvé tri mesiace roka 2015, čo sa týka plnenia ukazovateľov vykonávacieho plánu, bolo úspešné. Celkové výnosy dosiahli hodnotu 2 348 537 eur. Ich podstatnú časť tvorili tržby za predaj výrobkov a služieb vo výške 2 432 040 eur. Celkové výnosy ovplyvnili aj zmeny stavu vnútroorganizačných zásob vo výške – 160 884,00 eur.
Na druhej strane hospodárenia spoločnosti, celkové náklady dosiahli výšku 2 240 494 eur. Podstatnú časť nákladov, až 90,09 percenta, tvoria tri základné nákladové skupiny a to spotreba materiálu 52,55 percenta ( v tejto skupine je dominantná spotreba surovín, ktorých podiel na celkových nákladoch predstavuje 45,22 percenta spotreba energií s podielom 9,21 percenta a osobné náklady s podielom 28,33 percenta na celkových nákladoch spoločnosti.
Výsledok hospodárenia predstavuje zisk vo výške 94 501 eur, o 9 336 eur vyšší v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku.
Autor (zdroj): Ing. Roman Gál, obchodný riaditeľ, Ing. Ján Villim, ekonomický riaditeľ