28.1.2023 20:08:21
Súťaž medzi zmenami – koľajová doprava
Víťazom zmena A, pod vedením Daniela Bullu

 Ing.Jozef Siman
Kľúčovými oblasťami tvoriacimi kritériá súťaže medzi zmenami sú kvalita, výsledky hospodárenia, dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a reklamácie. Súťažia pracovníci kategórie „R“ z valcovne bezšvíkových rúr, ťahárne rúr, oceliarne, druhovýroby, centrálnej údržby, energetiky, dopravy a z odboru riadenia kvality. O štvrtom ročníku súťaže medzi zmenami v koľajovej doprave sme sa zhovárali s Ing.Jozefom Simanom, vedúcim koľajovej dopravy:

Ako pokračovala súťaž medzi zmenami v minulom roku?
-Koľajová doprava je zameraná na zabezpečenie prepravy hotových výrobkov, polotovarov, zabezpečuje aj vnútropodnikovú medzioperačnú prepravu, pričom je nepriamo zaradená aj do výrobneho procesu.

V porovnaní s predchádzajúci rokmi nenastali v roku 2014 v rámci prebiehajúcej súťaže žiadne výraznejšie zmeny. Naďalej sme sledovali kľúčové kritéria „medzizmenovej“ súťaže, ktorými boli bezpečnosť, nehodové udalosti a včasnosť obsluhy.

Pristúpili ste k zmenám hodnotenia vo vašich strediskách?
-Systém hodnotenia v stredisku koľavej dopravy sme priebežne zefektívňovali počas predchádzajúcich ročníkov súťaže tak, že v minulom roku už nebola ďalšia zmena hodnotenia potrebná.

V predchádzajúcich ročníkoch súťaže ste dosiahli preukázateľné zlepšenie plynulosti dopravy na vlečke, pokles úrazovosti, ako aj nehôd. Pokračoval tento trend aj v jej štvrtom ročníku?
-Spomínaný trend sa nám nepodarilo udržať vo všetkých ukazovateľoch. Čo sa týka nehodovosti, za rok 2014 sme mali rovnaký počet nehôd ako v predchádzajúcom roku, čo je koniec koncov dobrá vizitka celého kolektívu koľajovej dopravy. Bohužiaľ, pri úrazovosti sa nám nepodarilo udržať trend, ktorý sme dosiahli v roku 2013. V stredisku koľajovej dopravy sme zaevidovali o jeden úraz viac, ako v predchádzajúcom roku.

Predstavíte nám aktuálneho víťaza súťaže za rok 2014?
-V predchádzajúcom roku zabojovali všetky zmeny, ale viťaz bol nakoniec len jeden. Za rok 2014 sa víťazom súťaže medzi zmenami stala zmena „A“, ktorá si dokázala obhájiť svoje víťazstvo z roku 2013. Za dobré výsledky treba pochváliť aj zmenového majstra Daniela Bullu, pod vedením ktorého opätovne zvíťazili.

Pripravujete zmeny aj pre tento rok?
-Zatiaľ zmeny nepripravujeme, ale veľmi pozitívne hodnotíme zmenu, o ktorú sme žiadali, a to zvýšenie štvrťročnej odmeny pre víťaznú zmenu. Zároveň je nám ľúto, že návrh o zaradenie zmenových majstrov do súťaže neprešiel, pretože práve zmenoví majstri majú zásadný vplyv pri organizovaní dopravy na celkový výsledok súťaže a preto by bolo vhodné aj ich takouto formou motivovať.

Víťazná zmena  A

Víťazná zmena A objektívom I. Kardhordovej
Autor (zdroj): Viera Kúkolová