20.7.2023 11:01:49
Blahoželáme jubilantom - v januári

Pracovné jubileá

35-ročné
Anna DOBIAŠOVÁ
Štefan GREGUŠ
Igor CHROMEK
Mária PAČESOVÁ

30-ročné
Dušan HÁLKA
Jaroslava NÚTEROVÁ

25-ročné
Milan KURACINA
Milan ORAVKIN
Milan POPROVSKÝ
blahozelame
Životné jubileá

Eva KOVÁČOVÁ
Mgr. Ivan LALUŠKA
Štefan LUKÁČ
Július MAJLING
Milan GIERTL
Ľubomír JUHANIAK
Mária JUROŠOVÁ
Juraj KŇAZOVICKÝ
Pavol KOŠTIAL
Michal MEDVEĎ
Pavel ORAVKIN
Milan PAPIEŽ
Emil RIES
Oľga GAJDOŠÍKOVÁ
Pavol GIERTL
Daniel HRNČIARIK
Miroslav HUŤKA
Dušan KOČICKÝ
Miroslav KUREK
Milan LENK
Jaroslav OBOŇA
Ing. Marián STRMEŇ
Vladimír TOKÁR
Anton TŔNIK
Viera VOLFGANGOVÁAutor (zdroj): Personálny odbor