20.7.2023 11:01:49
Ďakujem


Len vďaka finančnej podpore Ing. Júliusa Kriváňa som mohol zavŕšiť svoju niekoľkoročnú snahu o zhromaždenie materiálov a vydanie brožúrky venovanej 60. výročiu lanovej dráhy na Chvatimechu. Ďakujem.

Dušan Zemko


Autor (zdroj): Dušan Zemko