20.7.2023 11:01:49
Deň otvorených dverí


Deviataci, tak to už býva, si vyberajú novú cestu životom. Premýšľajú, čo chcú dosiahnuť, preto sa 16. decembra konal Deň otvorených dverí našich škôl – SSOŠH ŽP a SG ŽP.
Hneď v úvode privítala riaditeľka Ing. Anna Pavlusová všetkých prítomných, a talentovaní žiaci našich škôl všetkých príjemne naladili hudbou a spevom. Počas prehliadky školského areálu sprevádzali návštevníkov študenti a odpovedali na mnohé zvedavé otázky.
V priestoroch odborného výcviku si prítomní mohli pozrieť novú učebňu metrológie, programovania CNC strojov, pneumatiky, prácu na frézach, sústruhu, ukážky kovania, či nahliadnuť do tajov zapájania domovej elektroinštalácie. Učitelia teoretických predmetov pripravili pre hostí aktivity na vyučovacích hodinách, do ktorých sa s radosťou zapojili nielen žiaci základných škôl, ale aj rodičia. Takto sa všetci na chvíľu stali našimi študentmi a odpovedali pri tabuli, riešili úlohy z geografie, biológie, besedovali o literárnych dielach, konverzovali v cudzích jazykoch, či robili fyzikálne pokusy. Mohli si vyskúšať prácu s interaktívnou tabuľou, preveriť svoju informačnú gramotnosť, otestovať svoje znalosti pri ukážkach prijímacích pohovorov zo slovenského jazyka a matematiky a svoje športové zručnosti pri prezentácii talentových skúšok. Predvianočnú atmosféru umocnil mini bazár vlastnoručne vyrobených vianočných pozdravov, maškŕt a ozdôb šikovných žiakov, majstrov, vychovávateliek a učiteliek našich škôl. V hanbe neostal ani motoristický krúžok a očaril návštevníkov jazdou na štvorkolke a motokáre.
Príjemným prekvapením a odmenou za prácu a snahu bola početná návštevnosť a priateľská atmosféra. Veríme, že tento deň pomohol deviatakom v rozhodovaní sa o svojej budúcnosti.

Autor (zdroj): Ing. Lucia Vojčíková