20.7.2023 11:01:49
Nedali sme sa zahanbiť...


V jedno štvrtkové ráno (4. decembra) sa na pôde Strednej priemyselnej školy J. Murgaša v Banskej Bystrici stretla skupina študentov stredných škôl z Banskej Bystrice, Detvy, Brezna, Revúcej, Rimavskej Soboty, Žiaru nad Hronom a samozrejme, z Podbrezovej. Dôvodom ich stretnutia bolo zmerať si sily vo vedomostiach a zručnostiach z odboru elektronika v odbornej súťaži s názvom „ZENIT v elektronike“. V minulom roku sa uskutočnilo už 31. kolo uvedenej súťaže.
Našu školu reprezentoval v kategórii A žiak Andrej Macuľa z 5.C triedy, odboru mechanik – mechatronik a v kategórii B nás zastupoval žiak Daniel Jacko z 1. C triedy. Po zistení teoretických vedomostí formou testu s 30 otázkami, nasledovalo praktické kolo, kde si súťažiaci museli vytvoriť návrh plošného spoja podľa predloženej schémy elektronického obvodu. Na túto časť mohli využívať počítače s dostupným softvérom. Po návrhu a jednotlivých potrebných krokoch sa dostali až k poslednému bodu, ktorým bolo zistenie funkčnosti zapojenia „Elektronickej hry Simon“. Celá súťaž trvala skoro do 15,30 hod. a obidvom žiakom sa podarilo úspešne oživiť a sfunkčniť výrobok. Takto preukázané vedomosti a zručnosti Andrejovi priniesli 2. miesto a Danielovi 4. miesto. Andrejove 2. miesto ho posúva na zmeranie si síl v celoslovenskom kole „Zenitu v mikroelektronike“, ktoré sa uskutoční začiatkom februára 2015 v Trenčíne, v strednej odbornej škole. Všetci mu želáme veľa šťastia a úspechov.Autor (zdroj): Ing. Lucia Vojčíková