20.7.2023 11:01:15
Odchod do dôchodku v decembri


v decembri

predčasný starobný dôchodok

Pavel MAJER
Jozef POTKÁNY

starobný dôchodok

Ondrej LOKŠA
Stanislav MICHALČÍK
Marta MURÍNOVÁ
Juraj VARGA

V mene vedenia Železiarní Podbrezová a.s. im ďakujeme za odvetenú prácu a do ďalších rokov života želáme veľa slnečných dní.Autor (zdroj): Personálny odbor