20.7.2023 11:01:48
Prihovára sa vám predseda Predstavenstva a generálny riaditeľ ŽP a.s. Ing. Vladimír Soták

Na prahu nového rokaIng. Vladimír Soták,
predseda Predstavenstva
a generálny riaditeľ ŽP a.s.Vážení spolupracovníci,
do nového roku vám i vašim rodinám prajem veľa zdravia, šťastia, osobných úspechov a dobré pracovné kolektívy. Mojim osobným želaním je, aby bol nový rok pre nás všetkých aspoň taký úspešný, ako ten uplynulý.Na začiatku roka 2014 sme konštatovali, že nevieme čo nás čaká na európskych a svetových trhoch. Nakoniec sa ukázalo, že to nebol jednoduchý rok. Vďaka dobrej práci našich obchodníkov a dobrej komunikácii medzi jednotlivými odbornými útvarmi v rámci spoločnosti Železiarne Podbrezová, vďaka tomu, že sme mali dostatok zákaziek a dokázali ich zrealizovať, sa nám však podarilo dosiahnuť lepšie výsledky, ako v roku 2013.

Som úprimne rád a mám dobrý pocit z toho, že dosiahnuté výsledky hospodárenia nám umožnili vyplatiť zo mzdových prostriedkov viac našim zamestnancom, ako sme sa zaviazali v kolektívnej zmluve a v závere roku sme, hlavne kategórii „R“, vyplatili vyššie odmeny, ako bolo zvykom v minulých rokoch.
Ďakujem všetkým obchodným partnerom, dodávateľom, odberateľom, aj našim dcérskym spoločnostiam. Aj zásluhou dobrých výsledkov hospodárenia našich dcérskych spoločností, aj vďaka tomu, že mnohé spoločnosti mohli vyplatiť dividendy pre Železiarne Podbrezová, tieto prostriedky mohli byť súčasťou navýšenia mzdových prostriedkov pre našich zamestnancov i akcionárov.

Tak, ako uplynulý rok, aj začiatok nového roka je poznačený veľkým nepokojom medzi USA, EÚ a Ruskom. Sankcie, ktoré boli prijímané a opätované zo strany Ruska, nám v minulom roku neumožnili urobiť ešte lepší výsledok hospodárenia. Je potešiteľné, že nedošlo k odstávke zemného plynu. Na stránkach Podbrezovana som už na tento problém upozorňoval. Odstávka zemného plynu by totiž znamenala odstavenie výroby v ŽP. Chcem veriť, že vrcholoví svetoví politici budú mať dostatok zdravého rozumu a guráže, a nedopustia vojenské konflikty, ktoré by mohli ohroziť životnú úroveň ľudí aj na Slovensku, a tým aj našu fabriku.

Odhliadnuc od toho, v roku 2015 očakávame, že nedôjde k masívnemu nárastu spotreby našich výrobkov vo svete a predpokladáme, že ani na strane vstupov by nemali byť nejaké zásadné cenové výkyvy. Obchodná sieť tvorená našimi obchodnými spoločnosťami a agentmi po celom svete, nám už roky umožňuje využiť prakticky celú kapacitu výroby. Verím, že aj v roku 2015 budeme takto úspešnou firmou a som presvedčený, že vo vnútri spoločnosti k tomu prispejeme predovšetkým zvyšovaním kvality produkcie a zvyšovaním servisu pre našich odberateľov.

Som rád, že po nábehu nového zariadenia plynulého odlievania ocele v závere roka 2013, napriek problémom, ktoré sme mali s kvalitou ešte v decembri toho roku a v prvých dvoch mesiacoch 2014, sa nám podarilo pričinením našich odborníkov - špecialistov vyladiť technické podmienky. Aj vďaka prechodu na nový typ kontinuálne odlievaných oceľových blokov pre valcovňu rúr (rozmer 205x205, s rádiusom 40), sme zaznamenali fantastické výsledky v znížení materiálových nepodarkov vo valcovni rúr a v zvýšení kvality valcovaných hladkých rúr za tepla. Málokto má dostatok informácií okolo tohto odborného problému, ale môžem vás ubezpečiť, že Železiarne Podbrezová produkujú v súčasnosti vysokokvalitnú oceľ a z nej vysokokvalitné bezšvíkové rúry, na ktoré môžeme byť právom hrdí.

Rok 2014 bol úspešný aj pre naše dcérske spoločnosti. Takmer všetky hospodárili s kladným výsledkom. Jediné problémy sme zaznamenali v spoločnosti TS Plzeň. Neboli však vyvolané len nedostatkom zákaziek, ale ovplyvnené hlavne vstupom Národnej banky Českej republiky do menovej politiky a zásadným zhoršením kurzu českej koruny voči euru. Verím, že v roku 2015 už tieto vplyvy na nás nebudú dopadať a predpokladám, že máme „našliapnuté“ dobre, aby sme aj rok 2015 skončili s kladným výsledkom hospodárenia.

Osobitne ďakujem všetkým pracovníkom, ktorí sa podieľali na veľmi rozsiahlej generálnej oprave vo valcovni rúr, aj napriek tomu, že krátko po nábehu sme tam mali malé zdržania. Ďakujem aj pracovníkom valcovne rúr, ktorí svojim prístupom a súhlasom s odpracovaním dvoch zmien navyše, v predstihu zabezpečili vsádzku pre rozpracovanosť v ťahárni rúr i valcovni rúr.

Tisíckrát som už konštatoval, že naša úspešnosť závisí od toho, koľko nájdeme odvahy pobiť sa o našu pozíciu na európskych a svetových trhoch. Relatívne je stále veľmi dobrá. Predovšetkým na európskom trhu máme veľmi vysoký podiel predaja našich výrobkov, či ide o valcované rúry alebo presne ťahané rúry za studena. Som presvedčený, že aj do budúcnosti urobíme všetko preto, aby sme si svoje pozície udržali. V roku 2015 prijmeme minimálne sto nových zamestnancov. Nemám obavy o našich absolventov. Tí, ktorí prichádzajú do fabriky, sú dobre pripravení. Mám skôr obavy zo zamestnancov, ktorí prichádzajú predovšetkým z úradu práce, a to preto, že nikdy nerobili v Železiarňach Podbrezová. Mali by si uvedomiť, že prichádzajú do spoločnosti, ktorá vo svojej komodite patrí k špičkovým svetovým firmám a my od nich chceme, aby sa naučili dodržiavať pracovnú a technologickú disciplínu, aby pochopili, že sila Železiarní Podbrezová spočíva v kolektívnom výkone.

Vážení spolupracovníci,

do nového roka vám prajem veľa šťastia, zdravia, osobných úspechov a chcem vám ubezpečiť, že zo strany predstavenstva a dozornej rady budeme naďalej robiť maximum preto, aby sme vytvorili čo najlepšie podmienky a zázemie pre sociálny program, aj vo všetkých oblastiach, ktoré súvisia akokoľvek s ktoroukoľvek činnosťou Železiarní Podbrezová. Pochopiteľne, svoje priania adresujem aj do všetkých dcérskych spoločností, ktoré zabezpečujú pre nás servis.

V tomto roku si pripomenieme 175. výročie založenia podbrezovských železiarní. Nasledujúce mesiace sa budú niesť týmto výročím, bude pripravených množstvo odborných podujatí, aby sme si svoju hrdosť na toto výročie pripomínali dennodenne, na každom kroku vytvárali podmienky na to, aby sme mohli smelo pozerať aj do budúcnosti. My si totiž vážime svoju minulosť a preto si zaslúžime svetlú budúcnosť!

Autor (zdroj): Ing. Vladimír SOTÁK, predseda Predstavenstva a generálny riaditeľ ŽP a.s.