20.7.2023 11:01:49
Vzdelávanie pedagógov

Úspešné ukončenie vzdelávania pedagogických pracovníkov v projekte Vybudovanie MECHATRONICKEJ MODULÁRNEJ STANICE a s tým súvisiace inovácia obsahu a metód vzdelávania (ITMS:261 10130588).
Dňa 18. a 19. decembra bolo úspešne ukončené vzdelávanie pedagógov Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej ŽP záverečnou skúškou – overením profesijných kompetencií. V mesiacoch november a december 2014 sa zúčastnilo vzdelávania desať učiteľov odborných predmetov a majstrov odbornej výchovy v školských učebniach vybavených potrebnou technikou. Vzdelávanie bolo zamerané na využívanie prostriedkov informovaných a komunikačných technológii vo vyučovacom procese a na prezentácii v spojení s interaktívnou tabuľou. Pedagogickí pracovníci sa oboznámili s prezentačnou grafikou pre účely tvorby digitálneho obsahu vyučovacej hodiny a samozrejme, s pracovným prostredím pre jej tvorbu. Jedným z cieľov bola aj tvorba štruktúry digitálneho obsahu vyučovacej hodiny a jej projekcia ako súčasť záverečnej práce. Medzi interaktívne pomôcky potrebné pre realizáciu modernej výučby, okrem interaktívnej tabule, patrí aj vizualizér, digitálna kamera, digitálny fotoaparát, interaktívny dátový projektor, digitálne pero, ktoré boli neodmysliteľnou súčasťou vzdelávania. Školenie úspešne realizovala spoločnosť GAMO, a.s., pobočka Liptovský Mikulš.V predposledný deň...
Autor (zdroj): Ing. Lucia Vojčíková, koordinátor projektu pre vzdelávacie aktivity