20.7.2023 11:01:49
Žrebovali sme


Správne znenie tajničky z 25 čísla: Krásne sviatky vianočné, krásne čaro polnočné, na Silvestra pevný krok a s ním šťastný nový rok.
Výherca Miroslav Šiket z valcovne bezšvíkových rúr si môže cenu generálneho riaditeľa ŽP Informatika s.r.o, Ing. Jána Gaboňa, prevziať v redakcii novín.

Autor (zdroj): v texte