20.7.2023 11:01:08
Blahoželáme jubilantom - v októbri

Pracovné jubileá

40-ročné
Milan KRIAK

35-ročné
Vladimír RYBÁR
Miroslav SEKÁČ

30-ročné
Jaroslav BANÍK
Elena CABANOVÁ
Oľga GAJDOŠÍKOVÁ
Ľubomír KOVÁČ
Alena PIKULOVÁ
Jana PILIAROVÁ
Dana ŠIŠKOVÁ
Zdenka VÉGHOVÁ

25-ročné
Dušan GONDŽA
Adriana LATINÁKOVÁ
Vladimír MAŠURA
Katarína SCHREINEROVÁ

20-ročné
Ondrej ĎURIANČÍK
Ján DVORSKÝ
Miroslav NEMČOK
blahozelame
Životné jubileá

Alena OVČIARIKOVÁ
Robert SOLIAR
Ing. Mária WEISSOVÁ
Igor ZAJAK
Drahuša BABICOVÁ
Milan KOČICKÝ
Ján DANIŠ
Pavel GAJDOŠÍK
Katarína KOŠÍKOVÁ
Daniel KRAJČI
Štefan KUREK
Milan SCHWARZBACHER
Autor (zdroj): Personálny odbor