20.7.2023 11:01:37
MODERNIZÁCIA HYDROCENTRÁLY V DUBOVEJ
MODERNIZÁCIA HYDROCENTRÁLY V DUBOVEJ

Železiarne Podbrezová a.s., prevádzkareň energetika, prevádzkuje vodné elektrárne v Piesku, Jasení, Predajnej a v Dubovej. Postupne dochádza k modernizácii jednotlivých uzlov elektrární.
V tomto roku bola vykonaná oprava a modernizácia turbíny a regulátora generátora č. 2 v Dubovej.
V Dubovej do roku 1975 bola v prevádzke turbína č. 2, typu FRANCIS s generátorom. V roku 1975 bola nahradená turbínou KAPLANOVOU, ktorá do doby jej premiestnenia do Hydrocentrály Dubová pracovala v mestskej elektrárni Banská Bystrica. V rokoch 1989 – 1991, pri generálnej oprave privádzača Lopej – Dubová, bola turbína konštrukčne prerobená na KAPLAN - PROPELEROVÚ s piatimi pevnými lopatkami a upraveným výkonom Pmax = 970 kW.

Turbína pracuje s týmito parametrami :
Spád H = 20 m
Výkon turbíny PT = 1 200 kW
Prietok Q = 6 m3/s
Synchrónny generátor, výrobca Siemens
Výkon generátora PG = 970 kW

Tohtoročná oprava bola naplánovaná v termíne od 15. augusta do 30. septembra 2015. Boli vykonané nasledovné činnosti:
1) Modernizácia regulátora

    - zahŕňa výmenu pôvodného regulátora, vrátane potrubných rozvodov, za nový. Pôvodný regulátor bol morálne zastaraný. Nový regulátor pracuje s náplňou 80 litrov hydraulického oleja, čo z ekologického hľadiska vykazuje podstatne menšie riziko voči starému regulátoru, ktorý obsahoval 1 200 litrov hydraulického oleja.
2) Výmena veka turbíny
    - pôvodné veko turbíny bolo mechanicky poškodené a vyžadovalo si výmenu.

Modernizácia regulátora a veka turbíny bola zabezpečená prostredníctvom technicko - investičného odboru externou firmou ČKD Blansko.

3) Výmena olejového transformátora 22/6 kV, 2 500 kVA za nový transformátor (olejový) 22/6 kV, 1 600 kVA s nižšími stratami.
4) Výmena odpínača vlastnej spotreby - bol nahradený z dôvodu opotrebenia a prevádzkovej nespoľahlivosti.
5) Oprava (previnutie) mechanického budiča a jeho spätná montáž.

Výmenu olejového transformátora, odpínača a opravu mechanického budiča realizovali zamestnanci energetiky a centrálnej údržby - elektroservisu.

Od 30. septembra do 14. októbra 2015 prebiehajú „komplexné skúšky“ za účasti pracovníkov energetiky, technicko – investičného odboru a externej firmy.

Pôvodný reguláto

Pohľad na pôvodný regulátor


 nový regulátor

Pohľad na nový regulátor objektívom M. Medveďa

Autor (zdroj): Ing. J. Kubanda, energetika