20.7.2023 11:01:37
Pôvodné zariadenie na odprášenie elektrických pecí je v likvidácii

Štíhla vysoká budova s mohutným oceľovým potrubím v starom závode nepochybne pútala celé roky pozornosť každého, kto okolo prechádzal. Bola postavená v roku 1985 a slúžila na odprášenie exhalátov od pôvodných elektrických oblúkových pecí. V roku 1993 bola uskutočnená rekonštrukcia a zariadenie bolo napojené na novovybudovanú 60 – tonovú elektrickú oblúkovú pec. Zariadenie slúžilo svojmu účelu do roku 2013, kedy bolo vybudované nové odprášenie. Dnes stratilo svoje opodstatnenie a preto v týchto dňoch prebieha jeho likvidácia.


Nové zariadenie na odprášenie ehalátov


Povodné zariadenie na odprášenie exhalátov

Pohľad na pôvodné zariadenie na odprášenie exhalátov, ktoré slúžilo do roku 2013 aj novej EOP. Foto: A. NociarováAutor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová