20.7.2023 11:01:37
Výberové konanieŽP BYTOS, s.r.o., správcovská spoločnosť,

vyhlasuje výberové konanie na pracovnú pozíciu:

VEDÚCI TECHNICKÉHO ÚSEKU

Stanovené požiadavky na funkciu:
● vysokoškolské vzdelanie, výhodou stavebný smer,
● znalosť práce s PC (MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet),

● vodičský preukaz „B“.

Osobnostné predpoklady:
● organizačné schopnosti, plánovanie práce, pružnosť a samostatnosť v myslení, kreativita,
● schopnosť operatívneho a samostatného riešenia problémov,
● komunikačné schopnosti.

Plat: dohodou.
Termín nástupu do funkcie: od 1. novembra 2015

Požadované doklady:
● písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
● profesijný štruktúrovaný životopis,
● fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní.

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte do 16. októbra 2015 do 14. hodiny na adresu:

ŽP BYTOS, s.r.o., Kolkáreň 36, 976 81 Podbrezová

Autor (zdroj): ŽP BYTOS