20.7.2023 11:01:37
ZO ŽIVOTA SÚKROMNÝCH ŠKÔL

S cieľom získania vzťahu k prírode

Ako každý školský rok, aj tento sme v Súkromnej strednej odbornej škole hutníckej ŽP a Súkromnom gymnáziu ŽP zorganizovali Kurz ochrany života a zdravia pre žiakov tretích ročníkov. Konal sa v dňoch 14., 16. a 18. septembra 2015 v okolí našich škôl. Počas kurzu sa žiaci oboznamovali s tým, ako sa správať v prírode, ako zakladať oheň, orientovať sa v teréne podľa vyznačených turistických značiek. Posledný deň si aj zašportovali, hádzali oštepom, zastrieľali si zo vzduchoviek, prekonávali prekážkovú dráhu a overili sme si ich znalosti z poskytovania prvej pomoci. Počasie nám prialo a veríme, že tento kurz splnil svoj účel. Tešíme sa už na budúci rok.
Prvé a druhé ročníky absolvovali účelové cvičenie. Prváci sa 28. septembra 2015 v klubovni školy najprv oboznámili s poskytovaním prvej pomoci, spojenej s názornou ukážkou oživovania pomocou figuríny a potom vykročili do krásnej jesennej prírody v lokalite Lomnistej doliny.
Druháci sa v ďalší deň stretli na turistike, v rámci ktorej absolvovali okruh za nemocnicou v Brezne smerom k Skalke, až k starému cintorínu. Cestu si spríjemnili opekačkou a spoznávaním rastlín a stromov.
Poslaním týchto kurzov je viac priblížiť žiakom krásy našej prírody a naučiť ich správať sa ohľaduplne voči sebe navzájom a k svojmu okoliu. Žiakov chválime, že k svojim povinnostiam pristúpili zodpovedne a prežili sme spolu pár krásnych dní.


Kurz ochrany života - ziaci 3. ročnikov

Žiaci 2. ročnikov na turistike

Boli to chvíle plné zážitkov

Návšteva hutnického múzea

Koniec septembra je spravidla obdobím, kedy sa prváci z našich súkromných škôl oboznamujú s prostredím. K tomu neodmysliteľne patrí aj návšteva Hutníckeho múzea ŽP. Dňa 29. septembra si prezreli naše expozície prváci gymnazisti so zameraním na šport. Foto: O. Kleinová

Autor (zdroj): Mgr. T. Kvačkaj + foto