6.12.2021 18:35:37
Nápad za tablet


Technická univerzita Košice, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove, zorganizovala pre žiakov stredných odborných škôl a gymnázií súťaž „Nápad za tablet“. Súťažnými témami boli výučba budúcnosti, nová robotická aplikácia, nová mobilná aplikácia, bývanie budúcnosti a cestovanie budúcnosti. Dobrý nápad dostal aj Jakub Popper, žiak IV. ročníka SSOŠH ŽP – odboru mechanik mechatronik. V súčasnom svete mobilov, mobilných aplikácií, internetu, informačno-komunikačných technológií, bezdrôtových komunikácií, si vybral kategóriu – nová mobilná komunikácia. Vo svojej práci podrobne popísal návrh mobilnej aplikácie: Voľby SR na dotyk cez mobilný telefón. Riešenie, ktoré navrhol, sa tak zapáčilo porote, že jeho návrh bol vyhodnotený ako najzaujímavejší a najkreatívnejší. Za prvé miesto v svojej kategórii získal i vecnú cenu – tablet. Na pôde našej školy odovzdal Ing. Ján Duplák PhD., podpredseda akademického senátu FVT cenu víťazovi (na snímke J. Čiefa).


Foto: I. KardhordováAutor (zdroj): Ing. Ivan Štubňa