6.12.2021 18:16:52
S Ing. Júliusom Kriváňom, obchodným riaditeľom
Veríme, že naši obchodníci potrebné objemy zabezpečia aj na marec

Pán riaditeľ, ako stručne hodnotíte rok 2014?

-Hoci situácia na začiatku roka 2014 bola podobná, ako v tomto roku, pri zostavovaní obchodného a finančného plánu sme vychádzali z určitých predpokladov. Dnes môžem konštatovať, že naše predpoklady, čo sa týka objemov v tonáži, boli vo všetkých prevádzkarňach naplnené.

Aká je situácia v odbyte jednotlivých druhov nášho výrobného sortimentu v I. štvrťroku 2015?

-Vo valcovni rúr sme v januári plánovali objem predaja 10 tisíc ton, predali sme 9 950 ton valcovaných rúr. Našou výhodou bolo, že zákazníci, vzhľadom na vianočné a novoročné sviatky, objednávali vo väčšom predstihu ako sme zvyknutí, a tak sme mali už 20. decembra

objem zákaziek naplnený. Na február máme zhruba 9 500 ton, čo predstavuje asi o 700 ton menej ako množstvo zahrnuté v operatívnom pláne.

V odbyte rúrových navarovacích oblúkov zaznamenávame už druhý mesiac vyšší objem zákaziek, ako sme boli zvyknutí v poslednom štvrťroku uplynulého roka. Podarilo sa nám zabezpečiť na január aj február po 250 ton, čo považujem za dobré znamenie. Je to však na úkor ceny, priemerne nám totiž trochu klesla. V januári sme predali dvojnásobok plánovaného množstva redukcií. Bežne predávame tri tony a teraz to bolo 6 ton. Vo februári sme opäť na tradičných troch tonách. Opačne sa javí situácia v predaji galvanizovaných rúr. V predchádzajúcich mesiacoch sme predávali okolo 100 ton mesačne, v januári to bolo len 52. Vo februári sme získali zákazky na predaj 104 ton.

Za dobrú možno považovať situáciu v predaji presných rúr. Na január sme odhadovali predaj 3 900 ton a ten sa naplnil. Vďaka zvýšenému úsiliu obchodníkov vo všetkých smeroch, sa nám podarilo na február prekročiť plán 4 200 ton a naše predpoklady 4 300 ton, zabezpečením zákaziek na 4 400 ton, čo považujem za veľmi dobré.

A v predaji kontinuálne odlievaných oceľových blokov?

-Oceliareň ide stále v určitom predstihu, zákazky sme prijímali aj v priebehu januára, plánované čísla sa nám však nepodarilo dosiahnuť. Na február máme potvrdených 8 600 ton.

Aký je odbyt výrobkov z druhovýroby?

-Tak, ako v druhom polroku 2014, predávame stabilne mesačne množstvo okolo 150 ton tohto sortimentu a máme potvrdené zákazky už aj na nasledujúci mesiac.

Ako hodnotíte januárovú expedíciu, vzhľadom na posun z dôvodu sviatkov?

-Január dopadol z hľadiska expedície dobre. Celková realizácia v tonáži bola prekročená. Vo finančnom vyjadrení sme dosiahli objem 21 miliónov eur.

Takže, ako hodnotíte momentálne celkovú situáciu na trhu?

-Už v priebehu uplynulého roka sme zaznamenávali nižšiu spotrebu oceliarskych výrobkov. Aj dnes sa prejavuje pokles objednávaných objemov tohto sortimentu. Čo sa týka valcovaných rúr, mesačne sme okolo 500 ton predávali do USA. Vo februári si náš pravidelný odberateľ neobjednal nič a momentálne rokujeme o marcových objemoch dodávky zhruba v množstve 500 - 1 000 ton. Zaznamenali sme nižší záujem aj zo Slovenska, aj z priameho vývozu. Podobná je situácia v Česku a do Poľska prostredníctvom našej spoločnosti Slovrur predávame 2 000 – 2 200 ton valcovaných rúr.

Momentálne žijeme všetci v očakávaní. Aj po opatreniach Európskej centrálnej banky vedieme diskusie so zákazníkmi, aj výrobcami, či opatrenia na rozbeh investícií prinesú požadovaný efekt. Zatiaľ je situácia aká je, a európski výrobcovia bojujú medzi sebou o každú tonu. A my, ako vždy, nie sme prehnane optimistickí, sme realisti, a aj napriek avizovaným problémom, ktoré by sa mali vyriešiť až v apríli či máji, veríme, že aj marec, podobne, ako prvé dva mesiace tohto roka pokryjeme dostatočným množstvom zákaziek pre našu produkciu.

Autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová