6.12.2021 19:38:04
Študenti v ŽP Informatika


Výrok „Podporujeme vzdelávanie mladých ľudí a veríme v ich potenciál,“ bol podnetom k náplni posledného dňa prvého polroka. Skupina študentov Súkromného gymnázia ŽP doplnená šikovnými informatikmi Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej ŽP sa rozhodla navštíviť materskú spoločnosť ŽP Informatika s.r.o. Pod vedením Ing. Ivana Štubňu a Ing. Lucie Vojčíkovej sme sa presunuli z priestorov školy do budovy ŽP Informatiky, kde sa nás ujali Ing. Libor Janovec, Ing. Matej Blahút a Ing. Miroslav Šteňo. Základné informácie o spoločnosti, jej histórií a dosiahnutých úspechoch nám poskytol Ing. Libor Janovec. V jeho prezentácii boli spomenuté i spoločnosti, ktoré sú hlavnými odberateľmi ich produktov a služieb. Oboznámil nás aj s firemným sociálnym programom a ako jednu z možností spolupráce uviedol aj ponuku pre študentov. Bližšie o uvedenej spolupráci nás informoval Ing. Matej Blahút, riaditeľ projektovania informačného systému. V jeho prezentácií si každý zúčastnený mal možnosť vybrať zo širokej ponuky oblastí, ktorá by jeho vedomostiam a zručnostiam najviac vyhovovala. Ponuka spolupráce bola prierezom jednotlivých činností celej spoločnosti. Riaditeľ prevádzky a služieb Ing. Miroslav Šteňo nám ukázal a vysvetlil technické zariadenia, ktoré využívajú. Pre študentov boli najatraktívnejšie informácie o firemných akciách spoločnosti a študentských kempoch.
Ďakujeme za veľmi podnetný a informáciami nabitý program a tešíme sa na ďalšiu užšiu spoluprácu.

Autor (zdroj): Ing. I. Štubňa