6.12.2021 18:31:03
V ZPO opäť formát - kruh 240 milimetrov

Dňa 6. februára 2015 sme v prevádzkarni oceliareň, na rekonštruovanom zariadení plynulého odlievania ocele (ZPO) odliali prvýkrát formát kruh 240 milimetrov. Aj keď sme už mali s výrobou tohto formátu skúsenosti zo „starého ZPO“, výroba bola kvôli overeniu technologických parametrov skúšobne testovaná len na prvom prúde, pričom na ostatných dvoch prúdoch bol odliaty iný formát, kruh 210 milimetrov. Spolu boli vyrobené tri tavby v jednej sekvencii a celkovo 24 kusov kontinuálne odliatych blokov v rôznych dĺžkach.

K výrobe kruhu priemeru 240 milimetrov sme z dôvodu náročných požiadaviek od zákazníkov z Nemecka a Českej republiky pristupovali s rešpektom a po dôkladnej príprave. Základné parametre odlievania, ako množstvo chladiacej vody v primárnom a sekundárnom chladení, rozbehové a ťažné rýchlosti liatia, frekvenciu kmitania kryštalizátorov a iné, sme konzultovali s dodávateľom ZPO, a po viac ako ročných skúsenostiach, ich naši technológovia upravili.

Vlastné odlievanie prebehlo plynulo, bez akýchkoľvek problémov. Aj vyrobené bloky boli po vizuálnej kontrole bez povrchových a rozmerových chýb. Zo všetkých tavieb boli odobraté vzorky pre detailnú metalografickú analýzu a bloky boli ihneď expedované k zákazníkom na spracovanie.

Zavedenie formátu priemeru 240 milimetrov vhodne doplní ponuku našich výrobkov pre predaj blokov, čo možno prispeje v oceliarni k zavedeniu nepretržitého spôsobu výroby.


Foto: A. Nociarová


Autor (zdroj): Ing. M. Domovec, CSc., vedúci Vo