6.12.2021 17:54:04
„Lásku máme v krvi. Dokáž to aj ty!“


Tak znie heslo tohtoročnej kampane s názvom „Valentínska kvapka krvi“, ktorú pripravuje Slovenský červený kríž v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR a hematologicko-transfúziologickými oddeleniami nemocníc. Cieľom kampane je osloviť čo najširšiu populáciu mladých ľudí a ich rodinných príslušníkov. Má celoslovenskú pôsobnosť s dosahom na školy, firmy a organizácie. Aj študenti a zamestnanci SSOŠH ŽP a SG ŽP dokázali, že im láska v krvi koluje a darovali túto vzácnu tekutinu 5. februára 2015 v priestoroch súkromných škôl. Z celkového počtu 28 nádejných darcov odobrali po konzultácii a vyšetrení krv 24 darcom. Medzi nimi bolo množstvo pravidelných darcov a my veríme, že ich počet v nasledujúcej kampani opäť stúpne.


Foto: I. Kardhordová


Autor (zdroj): M. Gregušová