20.7.2023 11:01:47
Ďakujem


Ďakujeme predsedovi Predstavenstva a generálnemu riaditeľovi akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová Ing. Vladimírovi Sotákovi za pomoc pri zabezpečovaní náročnej liečby a následnej rehabilitácie po ťažkej automobilovej nehode pre nášho syna Kristiána, žiaka Súkromného gymnázia ŽP.

Rodina Úradníková


Autor (zdroj): v texte