20.7.2023 11:01:47
Minister Juraj Draxler sa oboznámil s našim systémom duálneho vzdelávania

„Myslím si, že sa vytvorí veľmi dobrý kompromisný návrh“Dňa 25. februára 2015 zavítal do Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej Železiarní Podbrezová minister školstva, vedy, výskumu a športu SR, Juraj Draxler. Na pôde školy ho privítal Vladimír Soták, predseda Predstavenstva a generálny riaditeľ ŽP, členka predstavenstva a personálna riaditeľka Mária Niklová, člen Dozornej rady ŽP Vladimír Soták ml. a riaditeľka súkromných škôl Anna Pavlusová.Vladimír Soták, predseda Predstavenstva a generálny riaditeľ ŽP privítal na pôde súkromných škôl Juraja Draxlera, ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR. Foto: A. Nociarová

Cieľom návštevy ministra bolo oboznámenie sa s fungovaním duálneho systému v súkromnej škole, ktorej základy tradícií výučby boli postavené takmer pred osemdesiatimi rokmi. Juraj Draxler prešiel odborné učebne a mal možnosť vstúpiť priamo do vyučovacieho procesu. Odborní učitelia mu priblížili systém výučby v tejto škole a hovoril aj priamo so študentmi. Neobišiel ani učebne odborného výcviku a jeho prehliadka pokračovala v areáli nového závodu, priamo na pracoviskách odborného výcviku.
Minister si prezrel aj učebne praktického výcviku. F: A. Nociarová

S akými dojmami opúšťal Podbrezovú?

-Mám veľmi dobré dojmy. To, čo som videl, spĺňa to, o čom hovoríme. Je tu prepojenie školy s praxou. Videl som mladých ľudí, ktorí sa priamo prichádzajú učiť od pracovníkov vo výrobe. Vďaka tomu vedia, čo si predstaviť pod výrobným procesom, poznajú konkrétnych ľudí a sú pripravení prejsť zo školy okamžite do výrobného procesu. A to je výhoda aj pre fabriku, aj pre nich.

Teší ma, že sa zachovalo niečo aj zo systému, ktorý bol funkčný. Samozrejme, snažíme sa brať príklady aj z iných krajín, kde majú duálne vzdelávanie moderné, prepojené so zamestnávateľskými zväzmi. Vždy zdôrazňujem, že je potrebné, aby sme stavali na tom, čo sme tu už v minulosti mali a predovšetkým je pre nás dôležité, aby sme sa vedeli poučiť z tých príkladov, kde to teraz funguje, aby boli takým majákom pre ostatných.
Minister Draxler si podáva ruku s budúcim obrábačom kovov Jaroslavom Danieličom. Vľavo jeho inštruktor Jaroslav Bartošík, absolvent SSOŠH ŽP F: A. Nociarová

Videli ste aj iné pracoviská duálneho vzdelávania?

-Mal som tú česť vidieť aj iné pracoviská. V tejto chvíli je to naozaj tak, že najmä tam, kde sú zahraniční investori z krajín, v ktorých majú neprerušenú tradíciu duálneho vzdelávania, ako je Nemecko, Rakúsko, sa snažia vytvoriť pilotné projekty, ktoré im fungujú. Snažíme sa zobrať aj z jedného, aj z druhého príkladu a teší nás, že bude vytvorený zákon s lepším rámcom a od septembra sa začnú všetci učiť, ako pracovať s duálnym systémom.

Ako vyriešite problém zodpovednosti za vzdelávanie?

- Myslím si, že sa vytvorí veľmi dobrý kompromisný návrh, ktorým vytvoria zamestnávatelia svoje zväzy, aby mali pocit, že majú priestor na to, aby si vytvárali manuály a podieľali sa na školení inštruktorov a na druhej strane, ako štát musíme mať nejakú garanciu, že vieme dozrieť na kvalitu a vieme dať tomu konečnú pečiatku.


Autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová