20.7.2023 11:01:47
Rok 2014 porovnateľný s rokom 2013.

Rok 2014 porovnateľný s rokom 2013.Plánované tržby z predaja našich žiaruvzdorných materiálov boli splnené na 96 percent. Predaj šamotu, žiarobetónov a magnéziovouhlíkatých stavív bol v porovnaní s plánom prekročený. Pokles sme zaznamenali hlavne v predaji hmôt konkrétne syntetických trosiek, kde bol plán splnený na 75 percent, čo v tonách predstavuje pokles o 1 525 ton. Predovšetkým to bolo spôsobené pozastavením dodávok pre SSM Strážske a vzniknutou situáciou na Ukrajine.
Celkové tržby v minulom roku dosiahli úroveň 9 628 522 eur, čo predstavuje 6,0 percentný pokles v porovnaní s plánom. Vyexpedovaných bolo 15 792 ton žiaruvzdorných materiálov. Celkový medziročný rozdiel dosiahol 1 - percentný pokles tržieb v porovnaní s rokom 2013.
V segmente hmôt bol najvýraznejšie znížený predaj už spomenutej syntetickej trosky – predaných bolo 4 378 ton, čo medziročne činí pokles o 1 010 ton týchto výrobkov.
Predaj magnéziových hmôt a pieskov sa znížil v porovnaní s plánom o 122 ton, ale napriek tomu medziročne vzrástol o 290 ton (28 percent). Ako som už spomenul, v uvedených výrobkoch nás značne ovplyvnila vzniknutá situácia na Ukrajine, predovšetkým v predaji syntetickej trosky na báze magnézie.
Plánované objemy predaja šamotu sa zvýšili hlavne v predaji liaceho šamotu – nárast o 153 ton (10 percent), vysokohlinitého liaceho šamotu o 184 ton (21 percent) a tvarového šamotu o 123 ton (10 percent). Vrástol nám predovšetkým predaj liacej keramiky v Poľsku,
Nemecku a čiastočne aj na Ukrajine, kde sme odskúšali a začali dodávať vysokohlinitú liacu keramiku do dvoch zlievarní v Dnepropetrovsku. Výrazne sa znížil predaj kachľového šamotu, čo v porovnaní s plánom predstavuje 823 ton a bol splnený na 77 percent. Výraznejší pokles sme zaznamenali v treťom a štvrtom kvartáli, čo naši odberatelia pripisovali hlavne predchádzajúcemu miernemu počasiu v zimnom období.
Predaj žiarobetónov bol mierne prekročený. Výrazne sa zvýšil hlavne predaj žiarobetónových monolitov, nárast predstavoval 188 ton (35 percent), k čomu výraznou mierou prispeli obnovené objemy pre Arcelor Mittal.
Magnéziovouhlíkatých stavív sa predalo 1 155 ton, čo je v porovnaní s plánom nárast o 5 ton. Medziročný predaj uvedených stavív vzrástol o 118 ton (11 percent).
V priebehu roka sme vyvinuli pre ukrajinského zákazníka dva nové druhy žiaruvzdorných ubíjacích hmôt na báze taveného korundu, s ich použitím na pracovné výmurovky indukčných pecí. Po testovaní a prevádzkových skúškach sme začali stabilne uvedené hmoty dodávať. Ďalej sme vyvinuli novú kvalitu A75 pre výrobu vysokohlinitej liacej keramiky, taktiež pre ukrajinského zákazníka. Ide o doteraz najvyššiu akosť v uvedenom segmente, ktorej prevádzkové skúšky boli hodnotené pozitívne. Pre troskové čiary paniev a elektrických oblúkových pecí sme vyvinuli a v Třinci úspešne odskúšali torkrétovaciu hmotu na báze magnézie. Myslíme, že aj uvedené nové výrobky vrátane nášho širokého výrobného sortimentu, nám umožnia rozšíriť portfólio zákazníkov a zároveň plniť plánované úlohy v roku 2015.
Autor (zdroj): Ing. Roman Gál, obchodný riaditeľ