20.7.2023 11:01:47
Účasť v celoslovenskej súťaži....


Zručnosť, elán, nápaditosť, invenciu a tvorivosť si náš žiak A. Macuľa mal možnosť preveriť spolu so 16-timi študentmi stredných odborných škôl z celého Slovenska. Súťaž sa konala v Trenčíne 4. a 5. februára 2015. Realizátorom bola SOŠ Pod Sokolicami v Trenčíne a na slávnostnom otvorení sa všetkým zúčastneným prihovoril Mgr. S. Slačka, predseda celoštátnej odbornej komisie Zenit. Vo svojom príhovore podal informáciu o získaní medzinárodného ocenenia pre súťaž Zenit a vyzdvihol úspech minuloročných víťazov na celoeurópskej súťaži zručností EuroSkills, kde získali pre Slovensko bronzové medaily. Poprial súťažiacim veľa úspechov a šťastia.
Súťaž začala poučením o bezpečnosti pri práci, čo je neoddeliteľnou súčasťou každej praktickej realizácie výrobkov a prácou s elektrickým prúdom. Po poučení si všetci študenti najprv preverili svoje teoretické vedomostí z oblastí teoretickej elektrotechniky, elektronických obvodov, merania v elektrotechnike, číslicovej technike a praktických vedomostiach. Ďalšia časť súťažiacich priviedla do pivovaru, kde mali riešiť slovné zadania v práci technika, ako si poradiť so zaradením kvalitnejších akcelerometrov, kde úlohou bolo vypočítať zisk zosilňovača a navrhnúť konkrétne zapojenie. No v pivovare ešte potrebovali pomoc a museli navrhnúť automatický systém, ktorý spĺňa jednotlivé vymenované požiadavky. Preukázanie týchto vedomostí trvalo 120 minút.
Druhý deň začal zadaním zapojenia s názvom „Hekovateľné hodiny s rozšírenou funkcionalitou“, kde každý účastník podľa predloženej schémy musel navrhnúť motív zapojenia, nakreslený musel preniesť na dosku plošného spoja, ktorý následne vyleptal, osadil súčiastkami a nakoniec oživil.
Po predvedených výkonoch odborná komisia vymenovala prvých 5 miest, na ktorých sa žiaľ náš študent neumiestni
Autor (zdroj): Ing. Lucia Vojčíková