20.7.2023 11:01:47
Žďár nad Sázavou - Súťaž šikovných rúk a hláv....

V priestoroch dielní Vyššej odbornej školy a Strednej priemyselnej školy v Žďáre nad Sázavou sa konala tradičná súťaž v odborných zručnostiach „Remeslo Vysočiny 2015“.
Vzhľadom k narastajúcemu nedostatku odborných a technicky vzdelaných pracovníkov v strojárskych firmách možno považovať súťaž za veľmi prestížnu, predstavujúcu skutočné talenty v odbore a zároveň vytvárajúcu priestor pre ich presadenie v praxi.
Prvá prišla na rad kategória obrábač kovov – sústruženie. Popri predstaviteľoch technických škôl a odborných učilíšť Kraja Vysočina sa súťaže zúčastnili aj dva zahraničné tímy zo Slovenska. Zatiaľ čo Vysočinu reprezentovali VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou, Stredná odborná škola Jana Tiraya Veľká Bíteš, Stredná priemyselná škola technická a automobilová Jihlava, VOŠ, OA a SOUT Chotěboř, Stredná priemyselná škola Třebíć, Stredná škola remesiel a služieb Moravské Budějovice a SPŠ a SOU Pelhřimov,

zástupcovia zo Slovenska sa predstavili pod značkou Súkromná stredná odborná škola hutnícka Železiarne Podbrezová

a Stredná odborná škola technická Tlmače. Súťažiaci bojovali v dvoch etapách. Prvá bola výroba súčiastok podľa výkresovej dokumentácie na sústruhu a v druhej, teoretickej časti sa súťažiaci zamerali na obrábanie. Odborná porota zložená z pedagogických pracovníkov jednotlivých škôl rozhodla o poradí tímov a jednotlivcov. Na prvom mieste sa umiestnila VOŠ a SPŠ zo Žďáru nad Sázavou, na druhom mieste SOŠ Velká Bíteš a na treťom SŠPTA Jihlava. Z jednotlivcov zvíťazil Ladislav Heiland z VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou, na ďalších miestach sa umiestnili Martin Volný zo SOŠ Velká Bíteš a Tomáš Hampl z VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou.
Druhú kategóriu tvorili súťaže v odborných zručnostiach mechanik – zoraďovač – programovania a obsluha CNC obrábacích strojov. Súťaž bola zameraná na frézovanie a programovanie riadiacich systémov SINUMERIK a HEIDENHAN. Úlohou súťažiacich bolo vytvoriť riadiaci program podľa zvoleného riadiaceho systému a výkresovej dokumentácie a v simulácii overiť jeho funkciu. V tímovom súťažení opäť zvíťazili zástupcovia VOŠ a SPŠ Ždár nad Sázavou, na druhom mieste sa umiestnili zástupcovia SŠPTA Jihlava a tretiu priečku obsadilo družstvo SPŠ a SOU Pelhřimov. Medzi jednotlivcami prvé miesto obsadil Jindřich Macek z VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou a za ním sa umiestnil Ondřej Vrzal zo SPŠ Třebíč a Stanislav Benc z VOŠ a SPŠ Žďár na Sázavou.
Jednotlivci na prvých dvoch miestach z obidvoch kategórií ďalej postupujú do celoštátnej súťaže, ktorá sa pod názvom „České ručičky“ uskutoční v priebehu jarných mesiacov.
V priebehu dvoch súťažných dní mali účastníci možnosť sa vzájomne poznať a pedagógovia jednotlivých škôl si mohli vymeniť skúsenosti a možno si aj posťažovať na všeobecný nedostatok žiakov v týchto žiadaných odboroch. Prostredie nedávno spojených odborných škôl v Žďári nad Sázavou poskytlo dobré podmienky, a tak sa pravdepodobne v rovnakej súťaži stretnú zástupcovia jednotlivých škôl opäť v budúcom roku. Medzinárodne obsadená súťaž potvrdila skutočnosť, že technické vzdelanie je rovnako dôležité pre všetky priemyselne rozvinuté krajiny a vzájomné meranie síl prispieva k motivácii budúcich majstrov v týchto odboroch.


Zdenko Hlásnik a Dominik Kohout zo SSOŠH Železiarne Podbrezová v súťaži v odbore obrábanie - sústruženiePri preberaní ceny za účasť

Autor (zdroj): Ing. Lucia Vojčíková