20.7.2023 11:01:47
Zlatá plaketa ministra zahraničných vecí a Európskych záležitostí SR


Dňa 25. februára navštívil našu spoločnosť podpredseda vlády SR a minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák, ktorý odovzdal Vladimírovi Sotákovi, predsedovi Predstavenstva a generálnemu riaditeľovi ŽP, ZLATÚ PLAKETU ministra zahraničných vecí a Európskych záležitostí SR, za prínos k rozvoju podnikateľského prostredia, rastu exportnej výkonnosti a pozitívnu propagáciu Slovenskej republiky v zahraničí.

Autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová