20.7.2023 11:01:47
Zrealizované projekty našich gymnazistov

Projekt KOMPRAX, zameraný na rozvíjanie schopností, zručností a postojov mládeže, je realizovaný na Slovensku od roku 2011.

Hlavným motivačným dôvodom pre účasť žiakov Súkromného gymnázia Železiarní Podbrezová v projekte bolo nadobudnutie skúseností priamo z praxe. Z tohto dôvodu absolvovali aj v tomto roku ďalšie školenia, zamerané na vytváranie projektov a získali finančnú podporu pre realizáciu vlastných.


Deň zdravej výživy v gymnáziu

Jakub Bučko, Šimon Cyril Živor:
-V predposledný januárový deň sme v Súkromnom gymnáziu Železiarne Podbrezová zrealizovali náš projekt „Deň zdravia“, so zameraním na zdravú výživu. Ukážky a ochutnávky rôznych zdravých nátierok a štiav z čerstvého ovocia sme ponúkali našim spolužiakom. Teší nás, že každá trieda pripravila vlastnú ponuku. Žiaci sa úspešne zapojili aj do rôznych kvízov a súťaží, ktoré sme pre nich pripravili. Víťazné triedy sme ocenili zdravými potravinami. Sme veľmi radi, že sme úspešne zvládli zorganizovanie tohto projektu, ktorý sa stretol s veľkým úspechom nielen u žiakov ale aj pedagógov našej školy.
Čitateľský kútik v Mýte pod Ďumbierom

Simona Rapčanová, Natália Révészová, Simona Szegediová, Lucia Turňová, Dominika Olerínyová:
-V našom projekte sme sa zamerali na vytvorenie miestnosti pre oddych na Obecnom úrade v Mýte pod Ďumbierom. V miestnosti, kde sa v súčasnosti nachádza obecná knižnica sme pre staršiu generáciu chceli vytvoriť čitateľský kútik, čo sa nám aj podarilo. Projekt sme rozdelili na niekoľko častí, v ktorých sme zhotovili poličky na knihy, vyzbierali staršie knihy od darcov, z paliet sme vytvorili gauč, ktorý sa stal súčasťou čitárne a nakoniec sme vyzdobili celú miestnosť. Dňa 24. januára 2015 sme čitateľský kútik predstavili verejnosti. Nasledovalo spoločné čítanie spojené s diskusiou a pre spríjemnenie tohto okamihu, sme pripravili aj menšie pohostenie.


Naučme sa s deťmi tvoriť

Natália Mušková, Lenka Filipiaková, Kristína Roháčová:
-V rámci Kompraxu sme náš projekt „Naučme sa s deťmi tvoriť“ zrealizovali 20. januára 2015 v Materskej škole na ulici Boženy Nemcovej v Brezne. Pre škôlkárov sme si vopred pripravili rôzne aktivity – logické a športové, zamerané na rozvíjanie detskej motoriky. Spolu s deťmi sme ich otestovali a prežili krásny deň plný hier a pesničiek. A aby na nás deti nezabudli, zanechali sme za sebou vymaľovaný altánok na pozemku škôlky.Šesťdesiat odtieňov farieb

Linda Vágnerová:
-So spolužiakmi z II. H triedy sme sa rozhodli spríjemniť si pobyt v škole tým, že si vymaľujeme triedu. S vervou sme sa pustili do tejto práce a na novom nátere všetkých stien každý žiak zanechal po sebe rôznofarebnú stopu, v podobe odtlačku svojej dlane.
Organizátori a všetci účastníci projektov ďakujú vedeniu SG ŽP za realizáciu a priestor pre uskutočnenie jednotlivých aktivít.

(M.S.)+foto

Autor (zdroj): M. Stieranková