20.7.2023 11:01:47
„Zachráňme dedičstvo našich predkov“

Z otváracej konferencie k projektu: „Hrad Ľupča – obnova horného nádvoria“


Od roku 2002, kedy sa hrad Ľupča stal majetkom Železiarní Podbrezová a.s., jeho obnova postupuje koncepčne od opravy striech, položenia strešnej krytiny, cez opravu fortifikačného systému – hradby, brány a bašty a obnovu Gizelinho domu z 19. storočia, opravu kamenných dlažieb na dolnom nádvorí, pamiatkovú obnovu kaplnky a najvyššieho poschodia Rubigallovej veže. Opravu čaká horné nádvorie.

Na projekt obnovy horného nádvoria, ktorého súčasťou je aj najstaršia časť nádvoria, neskorogotický donjon z 13. storočia, ktorý dal postaviť panovník Belo IV., bude použitá suma zhruba 450 tisíc eur. Projekt bude realizovaný prostredníctvom dotácie z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a štátneho rozpočtu v rámci programových oblastí Ochrana a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a podpora diverzity v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva. Prostredníctvom EHP a grantov z Nórska chcú Island, Lichtenštajnsko a Nórsko prispieť k zníženiu sociálnych a ekonomických rozdielov a prispieť k posilneniu bilaterálnych vzťahov s európskymi krajinami. V rokoch 2009 – 2014 sa suma pomoci vyšplhala na 1,79 miliardy eur, Nórsko sa na tejto sume podieľalo 97 percentami. Uvedený mechanizmus financovania prináša vzájomný úžitok, vďaka vytváraniu partnerstiev medzi donorskými a prijímateľskými organizáciami.

Dňa 23. februára 2015 sa uskutočnila na hrade Ľupča otváracia konferencia k projektu: Hrad Ľupča – obnova horného nádvoria., ktorej sa zúčastnila veľvyslankyňa Nórskeho kráľovstva na Slovensku Inga Magistad, generálny riaditeľ sekcie bilaterálnych vzťahov finančných nástrojov Úradu vlády SR Ing. Ján Krak, Ing. arch. Zuzana Klasová, riaditeľka Krajského pamiatkového ústavu v Banskej Bystrici, Ing. arch. Jozef Sálus, architekt hradu Ľupča, Ing. Ján Banas, predseda Dozornej rady ŽP a členovia Predstavenstva Železiarní Podbrezová, Ing. Ľudovít Ihring, Ing. Vladimír Zvarík, Ing. Mária Niklová a Ing. Ľubor Schwarzbacher.
Člen predstavenstva Ľudovít Ihring a predseda dozornej rady Ján Banasprivítali na hrade veľvyslankyňu Nórskeho kráľovstva na Slovensku Ingu Magistad

Veľvyslankyňa Inga Magistad vo svojom príhovore okrem iného povedala:“ Napriek tomu, že Nórsko nie je členom EÚ, sme súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru a naša krajina chce prostredníctvom finančných fondov na podporu projektov záchrany kultúrneho dedičstva Slovenska prispieť k znižovaniu sociálnych a ekonomických rozdielov a k posilneniu bilaterálnych vzťahov medzi nami. Teším sa, že môžeme podporiť obnovu ďalšej časti tohto krásneho hradu, ktorá bude po rekonštrukcii sprístupnená návštevníkom.“

Účastníkov konferencie, ktorej súčasťou boli aj študenti UMB v Banskej Bystrici, v mene majiteľa hradu Ľupča, Železiarní Podbrezová, pozdravil predseda dozornej rady Ján Banas a generálny riaditeľ sekcie bilaterálnych finančných nástrojov Úradu vlády SR Ján Krak. Pútavo hovoril o histórii hradu Ľupča kastelán Vladimír Homola. Prítomných privítal aj starosta obce Slovenská Ľupča Miroslav Macák.
Pohľad na účastníkov konferencie očami A. Nociarovej

Člen Predstavenstva a technický riaditeľ ŽP Ľubor Schwarzbacher priblížil jednotlivé etapy doposiaľ zrealizovanej obnovy. Riaditeľka KPÚ Zuzana Klasová vysoko ocenila prístup Železiarní Podbrezová k doposiaľ zrealizovanej obnove a konštatovala, že Železiarne Podbrezová sa bravúrne zhostili obnovy hradu. „O to viac si vážime Železiarne Podbrezová, že do doterajšej obnovy vložili nemalé financie z vlastných zdrojov. Je pre mňa cťou, že náš pamiatkový ústav sa bude môcť podieľať na archeologickom výskume na tomto hrade“, povedala. V závere konferencie predstavil vizualizáciu a technickú dokumentáciu obnovy horného nádvoria architekt hradu Jozef Sálus.


Autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová