24.1.2022 18:48:05
Cena za inováciu vo vzdelávaní pre Súkromnú strednú odbornú školu hutnícku ŽP

SSOŠH ŽP

Medzinárodný inštitút pre interdisciplinárny výskum, pod záštitou Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, ocenil projekt Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej Železiarne Podbrezová a.s. za inováciu vo vzdelávaní v kategórii stredné školy, ktorý sme realizovali v predchádzajúcom roku.

Ing. Anna Pavlusová, riaditeľka SSOŠH 14. apríla 2015 prevzala ocenenie a poukaz na 300 eur na Medzinárodnej vedeckej konferencii „Megatrendy a médiá“ na Smolenickom zámku. Konferencie sa zúčastňujú odborníci z oblasti teórie i praxe nielen z domácich, ale aj zahraničných inštitúcií. Je etablovanou udalosťou s podporou a účasťou odborníkov z teórie a praxe masmediálnej komunikácie.

Na základe vyhlásenia prvého ročníka súťaže o cenu Briliantt sme vypracovali projekt s názvom: „Inovácia v poskytovaní vzdelávania vypracovaním metodiky pre duálne vzdelávanie a pre ďalšie profesijné vzdelávanie a zriadením centra odborného výcviku v oblasti hutníctva z metrológie“ a zaslali prihlášku. Hodnotiaca komisia nám za projekt udelila tretie miesto, pričom ho posudzovala podľa kritérií - inovatívnosť, prínos, hospodárnosť, kontinuita a úroveň spracovania. Cieľom súťaže je vyjadriť uznanie a oceniť tie základné, stredné a vysoké školy, ktoré sa zaslúžili o zavedenie inovácií v poskytovaní vzdelávania.

Nominácie na udelenie ocenenia zaslalo dvadsaťštyri škôl pôsobiacich v Slovenskej republike. Cieľom vyhlasovateľa a organizátora ocenenia je informovať, motivovať, podporiť a oceniť jedinečné aktivity vzdelávacích inštitúcií, ktoré sa zaoberajú inováciami v poskytovaní vzdelávania.

Ocenenie za inováciu vo vzdelávaní

Ocenenie Ing. Anne Pavlusovej, riaditeľke SSOŠH ŽP odovzdala doc. PhDr. Hana Pravdová, PhD., prodekanka pre vedecko-výskumnú činnosť Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Autor (zdroj): Ing. Peter Mlynarčík, SSOŠH ŽP