6.12.2021 19:27:52
S Ing. Milanom Mutišom, vedúcim valcovne bezšvíkových rúr
Je to historicky najvyšší kvartálny objem výroby“

 Ing. Milan Mutiš
Čas je neúprosný a nachádzame sa už v druhom štvrťroku roku 2015. Keď sme sa začiatkom januára zhovárali, prezradili ste nám svoje predstavy a želania do nasledujúcich mesiacov. Ako hodnotíte uplynulé tri mesiace vo vašej prevádzkarni?

- Prvý štvrťrok sme zvládli veľmi dobre. V distribučnej výrobe sme vyrobili 54 616 ton rúr, čo je prekročenie plánu o 3 616 ton a zároveň historicky najvyšší kvartálny objem výroby valcovne rúr. Pre ťaháreň a oblúkareň to bolo o 2 702 ton viac, v porovnaní s plánom a vo výrobe na predaj o 914 ton viac.

Dobré výsledky boli dosiahnuté hlavne zvýšením kadencie trate, výrazným znížením predváhy, zvýšením výkonu trate úpravou technológie výroby – zrušenie valcovania v tzv. malom programe a nižšími prestojmi z dôvodu mechanických, elektrických a technologických porúch výrobného zariadenia.


Na zníženie predváhy o 15 kg/t, v porovnaní s dosiahnutou skutočnosťou minulého roka má nadpolovičný podiel zníženie výskytu materiálových nepodarkov, kde sa pozitívne prejavila nami navrhnutá úprava geometrie vstupného polotovaru, zväčšenie rádiusu hrán a zmena kvadrátu kontinuálne odlievaných blokov.
Ďalšou úpravou technológie – zmenou kalibrácie valcov pretlačovacej stolice a ťahovej redukovne, došlo aj k zníženiu technologického odpadu odrezávaním dna lupy a napechovaných koncov rúr. Za dosiahnuté výsledky ďakujem celému kolektívu valcovne rúr a všetkým ostatným, ktorí sa na nich podieľali.

Na základe vlaňajších technologických zmien ste si predsavzali v tomto roku vyvalcovať historicky najväčší objem rúr. Ako sa javí splnenie tohto cieľa z dnešného pohľadu?

-Výsledky prvého štvrťroka potvrdili správnosť technologických a organizačných zmien, preto si myslím, že z výrobného hľadiska je splnenie tohto cieľa reálne a valcovňa rúr je schopná dosiahnuť ročný objem nad 200 tisíc ton. Dôležité je, aby sa tieto kapacity podarilo pokryť zákazkami.

Ako pokračujú modernizačné kroky vo vašej prevádzkarni?

-V priebehu marca a začiatkom apríla sme úspešne zrealizovali výrobu hrubostenných rúr do priemeru 16 milimetrov. V spolupráci s Výskumno – vývojovým centrom ŽP testujeme výrobu rúr z ocelí novej generácie pre aplikáciu v prehrievačových systémoch kotlov s nadkritickými parametrami. Podieľame sa na príprave realizačnej fázy riešenia úlohy: Riadené ochladzovanie valcov strojanov redukovne“, ktorej cieľom je dosiahnuť zvýšenie dovalcovacích teplôt pri optimálnej pracovnej teplote valcov. Pripravujeme skúšky nových materiálov valcov pretlačovacej stolice a redukovne, so zámerom výrazného zvýšenia životnosti valcov.

Rok 2015 je pre našu spoločnosť výnimočný. Čo zaželáte železiarňam k významnému jubileu?

-Stabilný trh, ktorý je základom pre splnenie strategických cieľov, umožňujúcich ďalší rozvoj našej spoločnosti. Dobrý pracovný kolektív, ktorý je tvorcom hodnôt spoločnosti. Želám našej spoločnosti, aby úspešne pokračovala v nastúpenom trende a naďalej si upevňovala postavenie na svetovom trhu.


Autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová