24.1.2022 17:16:55
Spomienky a poďakovania

PoďakovaniaSpomienky

Mária Filová
„Čas plynie, bolesť stále trápi, teba nám už nikto nenavráti.“
Dňa 28. apríla 2015 si pripomenieme tridsať rokov odvtedy, ako nás navždy opustila milovaná manželka, mama a stará mama
Mária FILLOVÁ z Brezna.
S láskou a úctou spomína manžel s rodinou
Ján Nota
„Odišiel tíško, už nie je medzi nami, no v srdciach našich stále žije spomienkami.“
Dňa 24. apríla sme si pripomenuli piate výročie úmrtia nášho milovaného
Jána NOTU z Podbrezovej.
S láskou a úctou spomínajú manželka, dcéry a syn s rodinami
Karol Balco
Dňa 23. apríla sme si pripomenuli dvadsaťpäť rokov odvtedy, ako nás navždy opustil otec a starý otec
Karol BALCO z Hornej Lehoty.
S láskou a úctou spomínajú dcéry a synovia s rodinami
Július Kazár
„Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame a sú okamihy, na ktoré tisíckrát spomíname.“
Dňa 23. apríla sme si pripomenuli osemnáste výročie odvtedy, ako nás navždy opustil milovaný otec a starý otec
Július KAZÁR z Dolnej Lehoty.
S láskou a úctou spomínajú dcéry, zaťovia, vnúčatá a pravnúčatá
Ján Rástočan
„Na krídlach anjela vlietol som v diaľ, necítim bolesť, už ani žiaľ. Necítim života bolestné muky, tam niekde v diaľke ma objali Pánove ruky. A trpkosť osudu, tá ma už nemučí, ja našiel som pokoj v nebeskom náručí.“
Dňa 25. apríla uplynie osemnásť rokov od vtedy, čo nás navždy opustil manžel, otec, starý, prastarý otec, brat a švagor
Ján RÁSTOČAN z Polomky.
S úctou a láskou spomínajú manželka, dcéra a synovia s rodinami, vnúčatá, pravnúčatá a ostatná rodina
Anna Stieranková
„Žiarila z teba láska a dobrota, budeš nám chýbať do konca života. Aj keď nie si maminka medzi nami, v našich srdciach žiješ stále s nami.“
Dňa 12. apríla uplynulo osem rokov, čo nás opustila naša maminka
Anna STIERANKOVÁ z Brezna.
S láskou v srdci spomínajú manžel Ján, dcéry Miluška, Janka, zaťovia Ivan, Milan a vnúčatá Matej, Denis, Milanko a Anička.
Otto Mistrík
Dňa 4. mája uplynie dlhých, ťažkých pätnásť rokov odvtedy, ako nás opustil starostlivý manžel, otec a starý otec
Otto MISTRÍK z Podbrezovej.
Spomínajte s nami.
S úctou a láskou manželka a deti s rodinamiAutor (zdroj): v texte