6.12.2021 19:40:49
Súťaž medzi zmenami – valcovňa bezšvíkových rúr
Víťazom zmena B, pod vedením Jozefa Ološtiaka

Ing. Adrián MOJŽIŠ
Kľúčovými oblasťami tvoriacimi kritériá súťaže medzi zmenami sú kvalita, výsledky hospodárenia, dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a reklamácie. Súťažia pracovníci kategórie „R“ z valcovne bezšvíkových rúr, ťahárne rúr, oceliarne, druhovýroby, centrálnej údržby, energetiky, dopravy a odboru riadenia kvality. O štvrtom ročníku súťaže medzi zmenami vo valcovni bezšvíkových rúr sme sa zhovárali s Ing. Adriánom MOJŽIŠOM, vedúcim teplej časti trate:

Ako hodnotíte minuloročný priebeh súťaže medzi zmenami vo valcovni bezšvíkových rúr?

-Súťaž medzi zmenami prebiehala v roku 2014 podľa Pokynu č. 177, samotné vyhodnotenie sa vykonáva každý mesiac, zamestnanci sú o výsledkoch informovaní.

Vo valcovni rúr je súťaž rozdelená na štyri strediská, samostatne sa vyhodnocuje teplá časť, úpravňa, expedícia a linka kotlových rúr.

Každý rok vnášate do súťaže nové prvky. Čo bolo novinkou uplynulého roka?

-Vzhľadom k tomu, že Pokyn je možné aktualizovať len raz do roka, tak sme v roku 2014 a 2015 nemenili jednotlivé kritéria. Pri tvorbe Pokynu sme sa snažili nastaviť kritéria zo všetkých oblastí, t.j. ekonomickej, kvalitatívnej a bezpečnostnej. Nevylučujem však zmenu pre rok 2016, dostal som niekoľko dobrých podnetov od samotných zamestnancov valcovne rúr.

Majú požiadavky zákazníkov vplyv na priebeh súťaže?

- K všetkým zákazkám a rúram sa staviame rovnako, našou snahou je vyrobiť rúry požadovanej kvality s čo najnižšími nákladmi. Každý rok sa zvyšujú nároky zákazníkov na kvalitu, tomuto trendu sa musíme prispôsobiť. V minulom roku sme likvidovali zásoby tŕňových tyčí tr. 13, so sadami tŕňových tyčí tr. 19 sme sa dostali na minimálnu zásobu, čím sme sa dostali do určitých problémov, hlavne pri valcovaní nižších nápichových skupín. Na druhej strane sme získali nové poznatky, vypracovali sme plán zabiehania a používania sád tŕňových tyčí, ktorého sa momentálne držíme a znížili sme riziko vzniku nepodarkov z dôvodu trhania lúp v pretlačovacej stolici. Teraz by sme si priali hlavne dostatočný počet zákaziek, aby sme mohli využiť kapacitu trate. Zvýšili sa nám nutné technologické prestoje, medzi zmenami sú dosť výrazné zmeny. Áno, požiadavky zákazníkov majú vplyv na priebeh súťaže.

Predstavíte nám vlaňajšieho víťaza?

- Súťaž bola v priebehu roka vyrovnaná, všetky štyri zmeny pracujú na rovnakej úrovni. Ak sme v tomto roku zvýšili kadenciu, tak sa zvýšila vo všetkých zmenách. Výsledky valcovne rúr nie sú závislé na jednej zmene, je to výsledok celého kolektívu valcovne rúr. Po vyhodnotení všetkých mesiacov sa víťazom v roku 2014 tesne stala zmena B, pod vedením majstra – dispečera Jozefa Ološtiaka.

Čím prekvapíte súťažiacich v tomto roku?

-Prekvapenie bude koncom roka, prichystáme nové hodnotiace kritéria v ekonomickej a kvalitatívnej oblasti, pre zvýšenie motivácie zamestnancov aj z dôvodu zvýšenia kvartálnej odmeny.


Víťaz zmena B - valcovňa bezšvíkových rúr

Autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová