6.12.2021 19:34:41
Víťaz tretieho kola čitateľskej súťaže...

Víťaz tretieho kola čitateľskej súťaže


Víťazom tretieho kola čitateľskej súťaže „O cenu predsedu Predstavenstva ŽP“, venovanej 175. výroču založenia podbrezovských železiarní sa stal Roman Mucha z energetiky. Cenu výhercovi odovzdal Ing. Ján Gaboň, generálny riaditeľ ŽP Informatika s.r.o. K zapojeniu sa do súťaže výhercu motivovali historické príspevky, ktoré si rád v Podbrezovane prečíta. V tohtoročnej súťaži uvítal obohatenie histórie podbrezovských železiarní o spomienky bývalých zamestnancov, ale aj predstavovanie viacgeneračných rodín.
Foto: I. Kardhordová
Autor (zdroj): Viera Kúkolová