18.5.2022 15:18:51
Workout park aj v našom areáli


Areál ihriska v sukromných školách ŽP

V areáli súkromných stredných škôl Železiarní Podbrezová bolo vybudované ďalšie športovisko vo svete známe ako workout Park. Tento park slúži na spestrenie tréningového procesu, športovej a telesnej výchovy, ale aj pre ostatných študentov, ktorí majú chuť si zašportovať.

Park je vybavený posilňovacími strojmi na rozvoj kondičných schopností, na ktorých sa pri cvičení využíva váha vlastného tela a rôznymi hrazdami a bradlami, kde cvičenec pri správnej technike pohybu precvičuje a rozvíja silu všetkých svalových partií.

Vybudovaním parku sme získali ďalšie možnosti a vytvorili podmienky pre rozvoj športu v našich súkromných stredných školách a skvalitnenie telesnej a športovej prípravy športovcov a študentov. Týmto športovým parkom sa ešte viac zlepšili už teraz výborné podmienky, ktorými sa môže chváliť máloktorá škola na Slovensku.

cvičenec pri správnej technike pohybu precvičuje a rozvíja silu všetkých svalových partií.

Posilnovanie

Cvicenie na posilnovacích strojoch

Foto: J. Čief


Autor (zdroj): Mgr. Tomáš Kvačkaj