20.7.2023 11:01:15
Spomienky a poďakovania
Ľubomír Rosík
„Už ďalší rok prešiel, čas smutných spomienok si nás našiel. Usychá slza na líci, spomienka vlaží myseľ blízkych…“
Dňa 10. októbra 2016 uplynulo dvanásť rokov od úmrtia manžela, otca a starého otca
Ľubomíra Rosíka.
S láskou a úctou spomína manželka, syn Ľubomír s rodinou, syn Martin a ostatná rodina
Ladislav VIŠTÍK
„Sú ľudia, ktorí pre nás v živote znamenajú viac, ako tí ostatní. O to ťažšie je naučiť sa bez nich žiť.“
Dňa 14. októbra sme si pripomenuli deviate výročie od úmrtia nášho drahého manžela, otca a starého otca
Ladislava VIŠTÍKA z Podbrezovej.
S láskou spomínajú manželka, dcéra a syn s rodinami
Ľubomír POTKÁNY
„Tvár sa smeje, srdce krváca a bolesť tá sa nestráca. Pán časov v dokonalom božom riadení tú veľkú ranu zahojí.“
Dňa 14. októbra sme si pripomenuli prvé výročie odvtedy, ako nás navždy opustil milovaný syn, manžel, otec a starý otec
Ľubomír POTKÁNY z Čierneho Balogu.
S láskou a úctou spomínajú mama, manželka, syn a dcéra s rodinami, vnúčatá, súrodenci a ostatná rodina
Otto VAČOK
„Kto zomrie, neodchádza, ale zostáva v srdciach tých, ktorí ho milovali.“
Dňa 16. októbra uplynul smutný rok odvtedy, ako nás navždy opustil náš milovaný manžel, otec a starý otec
Otto VAČOK z Hornej Lehoty.
S láskou a úctou spomína celá rodina
Marta KAZÁROVÁ
„Sú ľudia, ktorí pre nás v živote znamenajú viac, ako tí ostatní. O to ťažšie je naučiť sa bez nich žiť.“
Dňa 17. októbra sme si pripomenuli smutné druhé výročie odvtedy, ako nás opustila naša drahá mama, stará a prastará mama
Marta KAZÁROVÁ z Dolnej Lehoty.
S láskou a úctou spomíname.
Dcéry, zaťovia, vnúčatá a pravnúčatá
Jozef HRBÁŇ
„Čas plynie ako tichej vody prúd, kto ťa mal rád nevie zabudnúť.“
Dňa 24. októbra uplynie päť rokov odvtedy, ako nás navždy opustil milovaný manžel, otec a starý otec
Jozef HRBÁŇ z Lopeja.
S láskou a úctou spomínajú manželka, dcéra s manželom a vnučka
Lýdia JAMRIŠKOVÁ
„Odišla tíško, už nie je medzi nami, no v srdciach našich žije spomienkami.“
Dňa 26. októbra si pripomenieme prvé výročie odvtedy, ako nás navždy opustila milovaná mama, stará a prastará mama
Lýdia JAMRIŠKOVÁ z Podbrezovej, Štiavničky.
S láskou a úctou spomínajú synovia a dcéra s rodinami
Augustín PATÚŠ
Dňa 26. októbra uplynie sedem rokov odvtedy, ako nás navždy opustil milovaný manžel, otec a starý otec
Augustín PATÚŠ z Hornej Lehoty.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku
S láskou spomíname
Milan SRNKA
Dňa 29. októbra uplynie deväť rokov odvtedy, ako nás navždy opustil náš drahý manžel, otec a starý otec
Milan SRNKA z Podbrezovej.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku s modlitbou.
S láskou spomína manželka, syn a dcéry s rodinami
Jozef HLÁSNIK
„Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame a sú okamihy, na ktoré tisíckrát spomíname.“
Dňa 31. októbra uplynie osem rokov odvtedy, ako nás navždy opustil milovaný manžel, otec a starý otec
Jozef HLÁSNIK z Dolnej Lehoty.
S láskou a úctou spomína manželka, synovia Jozef a Ľubomír s rodinami a dvanásť súrodencovAutor (zdroj): v texte