20.7.2023 11:00:46
Veľtrh - Tohtoročný bol najväčší od roku 2012

Už 58 – krát sa otvorili brány Medzinárodného strojárskeho veľtrhu


Už 58 – krát  sa otvorili brány Medzinárodného strojárskeho veľtrhu

Medzinárodný strojársky veľtrh (MSV) vytvára priestor, v ktorom sa stretávajú významní strojárski hráči. Veľtrh je pre výrobcov bránou do sveta, a to prostredníctvom ich výrobkov a zručností. Dnes už nie je miestom na obchodovanie, uzatváranie kontraktov a vyhľadávanie zákazníkov. Zostáva však platformou, na ktorej je možné natrafiť na nové obchodné príležitosti a kde je možné sledovať konkurentov a poznávať trendy na trhu. V neposlednom rade je veľtrh priestorom pre pracovné stretnutia s partnermi, pre budovanie imidžu a povedomia o vlastnej spoločnosti. Je aj miestom spoločenských, neformálnych stretnutí.

Na Slovensku je deväťdesiat percent podnikov schopných fungovať len vďaka tomu, že majú zahraničný kapitál, a že sa stali súčasťou globalizovaných firiem. Dnes už čisto slovenských výrobcov nájdeme len veľmi sporadicky. Slovenské podniky sú často v nerovnovážnom stave voči novo prichádzajúcim zahraničným investorom, ktorí dostávajú štedré investičné stimuly, hoci často iba na vytvorenie pracovných miest vo výrobe a pri montáži, bez pridanej hodnoty. Domáci výrobcovia, hoci takisto vytvárajú nové pracovné miesta, nedostávajú od štátu prakticky žiadnu pomoc. Navyše, väčšina globálnych spoločností, aj v segmente strojárskej výroby, si drží vlastný vývoj a výskum v domovských krajinách.

Z tohto pohľadu je naša spoločnosť skutočnou bielou vranou, pretože je schopná investovať do obnovy technológií, má vlastné vývojové centrum a vie prinášať na trh nové, stále kvalitnejšie výrobky. V Brne sme z nich predstavili hrubostenné rúry pre mechanické spracovanie, rúry z legovaných ocelí pre energetiku, galvanizované rúry pre hydraulické rozvody a presné rúry pre automobilové tlmiče novej generácie. Výrobky španielskej spoločnosti Transmesa - presné rúry určené do vozidiel Mercedes a rúry s PVC ochranným povrchom pre palivové rozvody vozidiel s CNG pohonom boli zaujímavé pre mnohých návštevníkov stánku našej spoločnosti. Predstavili sme aj mobilnú aplikáciu ŽP – konvertor veličín a online rezerváciu tovarov v sklade podnikovej predajne i v sklade spoločnosti Pipex Italia.

Stánok Železiarní Podbrezová navštívil Peter Žiga, minister hospodárstva Slovenskej republiky, v sprievode veľvyslanca Slovenskej republiky v Českej republike, Petra Weissa.

MSV je najväčšou veľtržnou akciou v Brne a najväčším strojárskym veľtrhom v strednej a východnej Európe, nielen čo do počtu a medzinárodnej skladby vystavovateľov, ale aj z hľadiska obsadenosti výstavných plôch. V stredoeurópskom regióne neexistuje iné podujatie, na ktorom by sa zišlo 1 700 vystavovateľov z tridsiatich piatich krajín celého sveta. Tohtoročný veľtrh bol najväčší od roku 2012.

Už 58 – krát  sa otvorili brány Medzinárodného strojárskeho veľtrhu

Už 58 – krát  sa otvorili brány Medzinárodného strojárskeho veľtrhu
Autor (zdroj): Ing. Marcel Adamčák, PhD.