20.7.2023 11:01:27
Žiaci sa stretnú so situáciami, ktoré idú teraz do popredia a budú mať možnosť naučiť sa to, s čím by sa inde nestretli


Ďalšia moderná učebňa pre elektroprofesie


Do výzvy Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR „ financovanie rozvojových projektov na podporu budovania centier odborného vzdelávania a prípravy na rok 2016“,

sa zapojili aj Železiarne Podbrezová, ako zriaďovateľ SSOŠH ŽP, prostredníctvom oddelenia riadenia projektov. Realizátorom projektu bola Súkromná stredná odborná škola hutnícka ŽP (SSOŠH ŽP) s cieľom skvalitnenia a zatraktívnenia odborného vzdelávania a prípravy modernizáciou didaktických prostriedkov v dielni elektrotechniky.


Ďalšia moderná učebňa pre elektroprofesie

Ako konštatoval Mgr. Jozef Zákalický, koordinátor: „...tento projekt vychádzal z dvoch predchádzajúcich. Prvým bolo vybudovanie centier odbornej výchovy a druhý bol projekt zo Štátneho inštitútu odborného vzdelávania na materiálno technické vybavenie škôl. Výzva bola určená pre 21 centier v rámci celej republiky. Nakoľko na jeden projekt sa počítalo maximálne desaťtisíc eur, teoreticky sa týkal šiestich škôl. Boli sme úspešní a tak sme si mohli vybudovať ďalšiu modernú učebňu, ktorá bude slúžiť pre odbory elektroprofesií.“

Dňom zavŕšenia realizácie projektu bol 13. október 2016, kedy sa uskutočnilo slávnostné prestrihnutie pásky v modernej učebni elektrotechniky za prítomnosti Ing. Márie Niklovej, členky Predstavenstva a personálnej riaditeľky ŽP, riaditeľa SSOŠH ŽP Ing. Ivana Majera, vedúcej oddelenia riadenia projektov ŽP Ing. Lenky Sotákovej, Bc. Moniky Gondovej a pedagógov a žiakov školy.

Ing. Mária Niklová konštatovala: „Pre nás, ako zriaďovateľa školy, je veľmi dôležité zabezpečiť, aby chlapci prichádzali do praxe dobre pripravení. Som veľmi rada, že bol opäť zrealizovaný projekt, ktorý tento náš zámer podporuje. Prajem vám veľa študijných úspechov.“

Nasledovala prezentácia a prítomní diskutovali. Za ostatné roky pribudlo do vybavenia školy niekoľko moderných učební, ktoré uľahčujú a zefektívňujú vyučovací proces. Celkové vybavenie školy môžu našim študentom mnohí závidieť. Ešte stále je však priestor na modernizáciu. Najbližšie by to mala byť tvorba grafických systémov, tvorba plošných spojov, senzoriky a praktických meraní a inovácia obrábacích strojov, na čo upozornil riaditeľ školy Ing. Ivan Majer.

Mechanici mechatronici boli nadšení z otvorenia novej učebne.
Mechanici mechatronici boli nadšení z otvorenia novej učebne. Foto: I. Kardhordová
A aké boli dojmy tých, ktorí budú v novej učebni učiť?

Ing. Lucia VOJČÍKOVÁ,  učiteľka elektroodborov Ing. Lucia VOJČÍKOVÁ, učiteľka elektroodborov

-Skutočnosť, že nám pribudla nová učebňa, vnímam veľmi pozitívne, tak ako aj fakt, že mladí ľudia sú v súčasnosti pri využívaní informačných a komunikačných technológií, počítačov, veľmi zdatní. Oni disponujú zručnosťami na veľmi vysokej úrovni a pomocou nich sa im lepšie učí niektoré súvislosti v elektrotechnike. Celá učebňa je postavená tak, aby to mohli využívať aj v praxi. Je to zatiaľ len základné vybavenie. Ak však chceme vo výučbe smerovať k tomu, čo žiaci budú potrebovať pre prax, potrebujeme aj tieto základy obohatiť o ďalšie učebné texty, panely. Našim cieľom je postupovať od základov, aby si chlapci pomohli s vecami, ktoré nebudú v učebných textoch, aby dokázali analyzovať stav, aký tam je a aby dokázali opraviť poruchu, postaviť sa k tomu, ako by to bolo jednoduchšie a naučiť sa inovátorsky pôsobiť.


Ing. Viktor Kán,  majster odbornej výchovy pre elektroprofesieIng. Viktor Kán, majster odbornej výchovy pre elektroprofesie

-Táto učebňa je prínosom pre chlapcov, aj pre nás. Získajú nielen teoretické vedomosti, ale aj rad praktických zručností. Samozrejme, toto je len prvý krok, pretože ide len o jednoduché prepájanie. Vo vyšších ročníkoch by budúci študenti mali byť schopní riešiť podobné záležitosti už sami, aj vo výrobe plošných spojov. Veľkým pozitívom bude tento spôsob výučby aj v prepojení s praxou. Tieto zariadenia vlastne chlapcom jednoduchým spôsobom ukážu postup a krok po kroku budú zvyšovať „level“ svojej odbornosti.


Mgr. Branislav FRAŇO, majster odbornej výchovy pre elektroprofesieMgr. Branislav FRAŇO, majster odbornej výchovy pre elektroprofesie

-Pozitívom je, že je to moderná učebňa s novými technológiami. Žiaci sa stretnú so situáciami, ktoré idú teraz do popredia a budú mať možnosť naučiť sa to, s čím by sa inde nestretli. Nesporne je to prínos aj pre budúcu prax, chlapci získajú vedomosti, ktoré budú neskôr využívať.

Ako vnímali učebňu tretiaci mechanici mechatronici?

Marek NIKOLAJ, III.CMarek NIKOLAJ, III.C

-Hoci učebňa bola otvorená len pred chvíľou a zatiaľ nemáme žiadne skúsenosti, verím, že to bude pre každého z nás omnoho ľahšia príprava, sú to predsa len novšie metódy a už sa tešíme na vyučovanie v tejto učebni.


Daniel JACKO, III.CDaniel JACKO, III.C

-Je to veľmi výhodné nielen pre nás , tretiakov, ale aj pre začínajúcich študentov, pretože systém je nastavený tak, že v ňom môže človek pracovať aj sám, bez akýchkoľvek zásahov do elektroniky, takže od úplnej nuly sa vie niekam posunúť. A pre prvákov – vďaka tomu aj prístup učiteľa nemusí byť k žiakom individuálny, ale pozrie si to sám a veľa vecí si aj sám ozrejmí. Pre nás je výhodou, že je tam učivo od ľahkého po ťažšie a my si tam vieme nájsť niečo adekvátne pre nás, na úrovni, na ktorej sme a vďaka tomu sa vieme zapojiť na beh toho učiva.


Peter GRAŇÁK, III.CPeter GRAŇÁK, III.C

-Je to dobré, máme výhodu, že takto nemôžeme nič pri učení pokaziť. Doposiaľ sa stávalo, že sme niečo pokazili a kým nebola chyba odstránená, nemohli sme robiť. Pán majster nám vysvetlí, kde robíme chyby a môžeme si to opraviť. Mnohé veci pre prax sa takto môžeme naučiť jednoduchším spôsobom.

Autor (zdroj): Oľga Kleinová