20.7.2023 11:00:53
Apelujeme na opatrnosť a bezpečnú prácu

Prezúvať sme začali o dva týždne skôr


S Ing. Petrom Krajanom, vedúcim prevádzkarne doprava Odpoveď na otázku „Ako sú pripravené jednotlivé prevádzkarne ŽP na zimné obdobie?“ sme hľadali začiatkom novembra v cestnej a železničnej doprave u Ing. Petra Krajana, vedúceho prevádzkarne:

-Zamestnanci prevádzkarne doprava vykonávajú svoju pracovnú činnosť vo vonkajšom prostredí a výsledok ich práce je často závislý na poveternostných podmienkach. Pre dopravu je to jedno z najťažších období roka, preto samotnú prípravu na zimu nesmieme podceňovať. Príprava začína už koncom septembra objednaním a dodaním posypového materiálu, posypovej soli a doplnením zimných pneumatík a režijného materiálu, ako sú metly a lopaty. Takisto prebehla aj aktualizácia Operatívneho plánu zimnej údržby vnútropodnikových ciest a železničnej vlečky.

V stredisku cestná doprava a mechanizmy pred zimou pripravujeme motorové vozidlá: kontrolou stavu akumulátora, prezutím na zimné pneumatiky, kontrolou zimných náplní a výbavy. Netreba zabudnúť ani na škrabky, rozmrazovače, metličky a náhradné žiarovky.

V stredisku železničná doprava nám v boji so snehom a ľadom pomáha zariadenie elektrického ohrevu výhybiek, ktoré máme nainštalované na 48 výhybkách v hlavných trasách vlečky. Vždy na konci leta prebiehajú na tomto zariadení revízie a opravy, aby bolo toto zariadenie do začiatku zimy pripravené na prevádzku. Celkove je na vlečke ŽP a.s. sto výhybiek a dvadsaťštyri kilometrov koľají, ktoré je potrebné udržiavať. Podobne ako s autami, aj naše lokomotívy a koľajové žeriavy musia byť na prácu v zimnom období dobre pripravené.

Kedy ste odštartovali tohtoročnú prípravu na zimu a čo vás v jej priebehu čaká?

-Tohto roku sme začali prezúvať v autoservise referentské vozidlá už 3. októbra, zhruba o dva týždne skôr ako býva zvykom – vystrašila nás prvá snehová nádielka a náhle ochladenie v Brezne a okolí. Nechceli sme to podceniť a aspoň sme si vytvorili náskok. Dnes už máme osobné referentské vozidlá, autobus aj mikrobusy prezuté a dokončujeme prezúvanie Multicar a dodávkových vozidiel. Okrem vozidiel a techniky treba na zimu pripraviť aj zamestnancov. Niektorí novoprijatí zamestnanci zažijú zimné obdobie v podmienkach dopravy ŽP a.s. prvýkrát. V priebehu jesene chceme využiť školenia a inštruktáže so zamestnancami na pripomenutie bezpečnostných zásad. V cestnej doprave apelujeme v tomto období na predvídavosť, opatrnosť a prispôsobenie jazdy stavu a povrchu vozovky. V koľajovej doprave na bezpečnú prácu a pohyb v koľajisku počas zimy.

Aké ďalšie úlohy sú pred vami do konca roka, od ktorého nás delia už len necelé dva mesiace?

-V priebehu týchto zvyšných dvoch mesiacov budeme plniť úlohy spojené so zabezpečením výrobného procesu. Budeme zabezpečovať aj potrebné autá a mechanizmy pri decembrových opravách hlavných výrobných zariadení. V súčasnej dobe ešte prebiehajú dokončovacie práce na rozšírení parkovacích plôch v novom závode a práce na obnove sociálnej budove cestnej dopravy. V tomto týždni sme odstraňovali porasty a upravovali prerastené koruny stromov v areáli cestnej dopravy. Keď budú práce ukončené a stavbári odídu, chceme vyčistiť a upratať celý areál.


„Pre dopravu je to jedno z najťažších období roka, preto samotnú prípravu na zimu nesmieme podceňovať.Autor (zdroj): Viera Kúkolová