20.7.2023 11:00:55
S Ing. Júliusom Kriváňom, členom predstavenstva a obchodným riaditeľom

Dlhoroční zákazníci nás neopúšťajú


S Ing. Júliusom Kriváňom, členom predstavenstva a obchodným riaditeľomPán riaditeľ, z našich predchádzajúcich rozhovorov vyplýva, že ako vlani klesli ceny na úroveň roku 2009, aj v tomto roku pretrváva tlak na ich znižovanie. Situáciu ovplyvňuje globálna nadprodukcia spojená s dovozom lacných hutníckych produktov z Číny, konkurencia z Ukrajiny, ktorá po otvorení európskych trhov a zrušení ciel zaplavila Európu. Prepad cien ropy utlmil investičné aktivity ťažobných firiem a výrobcovia pre tento segment sa preorientovali na trhy, v ktorých máme my silné postavenie. Ako hodnotíte tretí štvrťrok?

-Letné mesiace bývajú spravidla slabšie, v tomto roku to bolo skôr opačne.


Júl a august sa nám podarilo naplniť zákazkami na úroveň obchodného a finančného plánu, horšie to bolo v septembri. Pôvodný obchodný a finančný plán predaja kontinuálne odlievaných oceľových blokov na tretí štvrťrok predstavoval 15 300 ton. V druhom štvrťroku sa nám však nepodarilo dohodnúť o odbere s Moravia Steel Třinec. Plán sme upravovali na 14 200 ton. Nemeckí odberatelia mali záujem o vyššie objemy vďaka novým rozmerom, a tak sme celkovo predali 17 600 ton. Vo finančnom a obchodnom pláne valcovaných rúr sme pôvodne počítali s množstvom 30 100 ton, plán bol upravený na 28 000 ton a nakoniec bolo potvrdených 27 529 ton. Najsilnejším mesiacom bol júl. V auguste sme zaznamenali pokles o 200 ton a v septembri, v porovnaní s júlom, bol prepad až 2 000 ton.

Pôvodný plán výroby v ťahárni rúr 11 050 ton bol upravený na 10 700 a potvrdených bolo 10 305 ton. Boli to vyrovnané mesiace v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom, ale nenapĺňali sme plánované objemy. Pre predaj galvanizovaných rúr sme mali plán 290 ton, bol upravený na 260 a potvrdených bolo 255 ton. Plán výroby ťahaných delených rúr predstavoval 470 ton, upravený bol na 450 a potvrdených bolo 346 ton. Vo výrobnom sortimente galvanizovaných a delených rúr máme dlhodobé kontrakty, vďaka čomu plánované úlohy plníme rovnomerne.

Pôvodný plán výroby HP rúr predstavoval 30 ton, upravený bol na 10 ton a aj predaj predstavoval 10 ton. Navarovacích oblúkov sme plánovali vyrobiť 585 ton, potvrdených bolo 574 ton. V predaji redukcií možno toto obdobie označiť za dobré. Pôvodný predpoklad 15 ton bol upravený na 18 a predali sme 19 ton.

Toto sú čísla vychádzajúce z obchodného, finančného a operatívneho plánu na tretí štvrťrok. Žiaľ, cenový prepad pokračoval. Konkurencia znižuje ceny a nezostáva nám iné, ako sa tomu prispôsobovať. V priebehu tretieho štvrťroka sme zaznamenali v predaji valcovaných rúr pokles v cenách priemerne o 11 eur na tonu. V cenách presných rúr síce nebol prepad v mesiacoch júl, august markantný, ale septembrové ceny boli v porovnaní s júlovými o 40 eur nižšie. V predaji ostatných výrobkov je cena viac – menej vyrovnaná, ani v predaji navarovacích oblúkov sme nezaznamenávali cenové výkyvy.

Začiatkom októbra zasadala Asociácia európskych výrobcov ESTA. Aké sú vaše poznatky z tohto rokovania?

-Zúčastnil som sa dvoch rokovaní ESTA – výrobcov bezšvíkových rúr valcovaných a oblúkov. Stále pokračuje dumpingové šetrenie voči ázijským krajinám. Čínski výrobcovia totiž vyvážajú cez rôzne ázijské krajiny – Malajziu, Filipíny, Vietnam a zástupcom ESTA sa darí dotiahnuť dumpingové konania až do cla. Je to trochu iná situácia ako u výrobcov rúr. Čínsky výrobca Hubei dosiahol prostredníctvom svojich právnikov zrušenie dumpingového cla a začal s vývozom veľkých objemov bezšvíkových rúr do Európy. Samozrejme, zvyšuje to konkurenciu a znižuje ceny na európskom trhu. Robíme potrebné kroky, aj prostredníctvom vlád jednotlivých krajín, pre udržanie dumpingového cla. Konštatovali, že proces je voči firme Hubei nezvrátiteľný a robia kroky, aby sa také opatrenia netýkali aj ďalších čínskych výrobcov, čo by komplikovalo situáciu európskych výrobcov.

Od konca roka nás delia dva mesiace. Ako sa javia?

-Pri porovnávaní októbrových objemov s predchádzajúcimi mesiacmi sme vo valcovaných rúrach s výrobou o 800 ton vyššie ako v septembri, ale nepodarilo sa nám dosiahnuť úroveň júla a augusta. Plánovaný objem 10 200 ton bol upravený na 8 700 ton a potvrdených bolo 8 627 ton. Novembrový plán predstavuje 10 200 ton, upravovali sme ho na 8 000 ton, k dnešnému dňu (31. október – pozn. redakcie) máme potvrdených 7 600 ton, aj keď sú to určite nie konečné čísla. V decembri bude vo valcovni rúr oprava a s tým súvisí aj plánovaná výroba 4 460 ton valcovaných rúr, ktorá bola upravená na 3 000 ton. Všetky naše obchodné spoločnosti, vrátane priameho predaja, vyvíjajú snahy dohodnúť objemy spájajúce novembrové a decembrové požiadavky našich odberateľov. V ťahárni rúr bol október dobrý, pretože PIPEX dotiahol rozpracované objednávky na výmenníkové rúry. Plánované množstvo 3 980 ton bolo upravené na 4 080 ton a potvrdených je až 4 149 ton, čo predstavuje najvyšší objem v posledných mesiacoch. Na november máme plán 3 780 ton, zatiaľ je potvrdených 2 967 ton a sú rozpracované ešte ďalšie objednávky. Verím, že sa náš zámer naplní. Pre december, vzhľadom na vianočné sviatky, je plán nižší, zatiaľ 2 480 ton a uvidíme, ako sa situácia vyvinie v ďalších týždňoch. Zákazky na galvanizované rúry máme plánované na 90 ton, potvrdených bolo 113 ton, na november sme mali plán 90 a máme 99 ton. Na december máme zatiaľ objednávku na 5 ton. V októbri sme mali plán výroby delených rúr 160 ton a potvrdených bolo 161 ton. Na november máme zatiaľ potvrdených 150 ton a decembrový plán predstavuje 126 ton. Už dnes máme potvrdených 121 ton, čo je pozitívne. Na október boli plánované 3 tony HP rúr, na november zatiaľ objednávky nemáme. Po dobrých mesiacoch vo výrobe navarovacích oblúkov, keď sme sa približovali k 200 tonám, sme v októbri mali 169 ton a z novembrového plánu 200 ton máme potvrdených 152 ton. Objednávky na redukcie prevyšovali v októbri takmer dvojnásobne plán a v novembri predstavujú objem na úrovni obchodného a finančného plánu. Aj v októbri naše ceny klesali. Priemerná cena vo valcovaných rúrach poklesla v porovnaní so septembrom o 9 eur a čo sa týka presných rúr, vzhľadom na výmenníkové rúry, priemerná cena za tonu klesla o 47 eur v porovnaní so septembrovými cenami. Priemernú cenu ovplyvnil aj fakt, že šlo o predaj väčšieho objemu, kedy je cena nižšia. V októbri sa priemerná cena vrátila na úroveň septembra. Na výrobu kontinuálne odlievaných oceľových blokov máme plán predaja 5 000 ton a na november potvrdených zatiaľ 2 000 ton. Rozpracované sú však ďalšie rokovania s Třincom, aj s nemeckými zákazníkmi.

Pri tvorbe obchodného a finančného plánu na nasledujúci rok čísla vychádzajú z reality druhého polroku 2016. Pozitívom je, že dlhodobí zákazníci od nás neodchádzajú aj napriek ponukám za nižšie ceny. Aj keď sú ich objednávky nižšie ako v predchádzajúcom období, podstatné je, že sa držia pri nás. Obchodníci vyvíjajú všemožné úsilie na získavanie nových zákazníkov. Niekde sa nám darí viac, niekde menej. Musíme sa preorientovať na odberateľov, ktorým predtým dodávali naši konkurenti, aby sme zabezpečili dostatočný objem zákaziek na štvrtý štvrťrok. S výrobným riaditeľom Ing. Milošom Dekrétom sme v minulých dňoch navštívili Irán. Rokovali sme s miestnym výrobcom. Iránska vláda podporuje domácu výrobu. Perspektíva sa tu rysuje, ale to chvíľu potrvá. Aj keď vieme, že iránsky trh je veľmi zaujímavý, zároveň je veľmi náročný.

„Obchodníci vyvíjajú všemožné úsilie na získavanie nových zákazníkov. Niekde sa nám darí viac, niekde menej.
Autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová